V druhom diele dizajnových tipov pre nedizajnérov sa podrobnejšie pozrieme na typografiu. Slová, texty, vety – súčasť každodenného života a komunikácie, či už vizuálnej, alebo slovnej. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa vám niektoré odseky textu čítajú jednoduchšie ako iné?

Hierarchia v typografii

K tomuto všetkému dopomáha určitá hierarchia v typografii (v písme, ktoré využívame). Pomocou textu sprístupňujeme informácie a tie majú rozličnú dôležitosť – všetko závisí od toho, čo chceme komunikovať. Ako však túto hierarchiu tvoriť?

Pri tvorení hierarchie textu pomáhajú prvky, ako je riadkovanie, zoradenie textu, veľkosť písma, rez písma (light, regular, bold), zarovnanie či farba.

Riadkovanie

Najjednoduchšou a často najrýchlejšou cestou, ako zvýšiť čitateľnosť textu, je úprava riadkovania. Príklad vidieť na obrázku. Prázdny priestor medzi riadkami umožňuje rýchlejšie prechádzanie riadkov pri čítaní. Nezabúdajte ani na dĺžku riadka. Všeobecne platí, že kratšie riadky sa čítajú lepšie a rýchlejšie ako text roztiahnutý na celú obrazovku.

tipy pre nedizajnerov, daren curtis, daren and curtis, blog

Veľkosť

Druhou, ešte jednoduchšou cestou je prispôsobiť veľkosť textu podľa dôležitosti. Veľkosť totiž čitateľovi prezrádza, ktoré informácie sú DÔLEŽITÉ a ktoré menej.

tipy pre nedizajnerov, daren and curtis, daren curtis, blog

Pozícia textu/zoradenie

O tom, ako sú informácie prepojené a ktorá s ktorou súvisí, hovorí veľa aj pozícia textu a jeho zoradenie. Veľmi jednoducho tak viete čitateľa upozorniť na to, čo je headline, názov a tiež napríklad názov kategórie, do ktorej patrí, a čo zasa obsah.

tipy pre nedizajnerov, daren and curtis, daren curtis, blog

Kontrast

Veľmi silnou zbraňou vo vizuálnom svete je aj kontrast. Nie je to inak ani vo vizuálnej komunikácii. Dosiahnuť ho môžete jednoducho – využitím dvoch rôznych fontov (viac ako dva fonty už väčšinou spôsobujú chaos), napríklad pätkového fontu na text a bezpätkového na headline. Prípadne podobne, ako ukazuje príklad, kde je na headline využitý širší rez písma ako na zvyšok textu.

tipy pre nedizajnerov, daren and curtis, daren curtis, blog

Priestor

Veľmi často sa spomína White Space. Pri White Space nejde len o doslovný „biely priestor“, ide o priestor medzi prvkami. V príklade na obrázku ide o riadkovanie textu, medzery medzi písmenami či medzery medzi nadpisom, kategóriou a textom. Všetky prvky by mali mať priestor na to, aby mohli „dýchať“ (ak nejde o konkrétny zámer dizajnéra).

tipy pre nedizajnerov, daren and curtis, daren curtis, blog

Farby

Ďalšou zo základných vecí, ktoré pomáhajú odlíšiť časti textu a určiť ich dôležitosť, je farebnosť. Aj tu platí pravidlo o jednoduchosti a nevyužívaní veľkého množstva farieb. Snažte sa tvoriť svoj dizajn čo najprehľadnejšie.

tipy pre nedizajnerov, daren and curtis, daren curtis, blog

Verím, že tieto rady o typografii a fontoch vám pomôžu vytvárať lepší a prehľadnejší dizajn vašich príspevkov. Zaujíma vás niečo konkrétne z dizajnu alebo len nerozumiete svojmu dizajnérovi? Napíšte, čo by ste sa chceli dozvedieť, rada vám poradím ja alebo ktorýkoľvek z našich dizajnérov. Nezabudnite si prečítať aj prvú časť mojich tipov, v ktorej som sa venovala tvorbe vizuálne príťažlivejšieho obsahu.