preloader

Výsledky. Poradenstvo. Kreatíva. Vlastná produkcia.

Autentický video obsah

Naši interní content creatori prídu priamo k vám, aby natočili reálny video obsah podľa dohodnutého content plánu. Máme vlastnú techniku, fotoštúdio a tvoríme obsah s ľudskými tvárami.

Správa sociálnych sietí

Kto dnes nemá sociálne siete, akoby ani neexistoval. Vaše siete by mali byť viac ako len prázdny profil. Investujte do poznateľnosti vašej značky a vďaka sociálnym sieťam a správnemu boostingu oslovte svojich potenciálnych zákazníkov. V darene prepájame kreatívu sociálnych sietí s digitálnymi performance kampaňami. Na správu využívame viaceré nástroje ako Zoomsphere či Metricool.

TikTok obsah a správa

Aj napriek tomu, že je TikTok primárne postavený na zabávanie ľudí, dokáže priniesť hodnotný obsah užívateľom a tak prirodzene vašu značku propagovať. Pre TikTok platia vlastné pravidlá a tak obsah, ktorý publikujeme na klientské účty je unikátny.

Performance digitálne kampane

Spolu si dôkladne nastavíme ciele kampane a tak vytvoríme dokonalý mix exekutívnych krokov na dosiahnutie daných výsledkov. Ku kampaniam pristupujeme aktívne, nebojíme sa nazerať na veci out of the box pretože niekedy najlepšie výsledky dosiahne to, od čoho by ste to najmenej čakali.

 

Brandové digitálne kampane

Budovanie vašej značky je dôležité nielen pre komunikáciu smerom von, ale aj pre komunikáciu dovnútra firmy. Vďaka brandovým kampaniam zvýšite povedomie o vašej značke, ktoré potom ľahko využijete aj pri oslovovaní nových klientov alebo hľadaní nových zamestnancov.

Komunikačná stratégia

Každá značka by mala mať zadefinovanú komunikačnú stratégiu. Je kľúčové v komunikácii pôsobiť konzistentne za účelom rozpoznateľnosti a dlhodobého budovania pozície na trhu. Pri nastavovaní novej komunikácie zohľadňujeme všetky trhy, na ktorých chce vaša značka preraziť ale tiež cieľovú skupinu. Výstupom je, ako má značka komunikovať nielen v digitálnom prostredí.