preloader

Zdravo šťavy

Správa sociálnych sietí Facebook a Instagram

Nebojte sa nás pochváliť
Správa a tvorba obsahu na sociálne siete
Klient

Zdravo vyrába lisovaním 100% ovocné a zeleninové šťavy, bez použitia koncetrátov a umelých farbív. Predáva ich vo viac ako 12 krajinách vo svete vrátane USA a Číny.

Zadanie

Budovanie pozitívneho imidžu na sociálnych sieťach a zvýšenie fanúšikovskej základne.

Čo sme dosiahli

Interakcie s reklamou na FB+IG: 55 233
Zásah na FB+IG: 285 683
Impresie na FB+IG: 892 772

Vytvorili sme

Tvorba obsahu na mieru na sociálne siete
Vlastná produkcia
Cielený boosting príspevkov

"So spoluprácou s tímom v daren&curtis sme veľmi spokojní a vnímame ju ako prínos pre náš biznis. Vidíme, že prostredníctvom tvorby na sociálnych sieťach sa zvýšilo povedomie o našej značke.“

Veronika Barthová I Marketing manager KON - RAD spol. s r.o.

Slovakia ring | Case study | daren&curtis
Tvorba contentu na mieru

Na sociálnych sieťach je pretlak obsahu, preto je dôležité, aby sme tvorili vizuálne a informačne zaujímavý content. Sledujeme vývoj formátov, ktoré najlepšie performujú (ako napríklad Reels, Stories) a podľa toho tvoríme mesačný plán na tvorbu obsahu.

Vlastné fotoštúdio a produkčný tím

Výhodou spolupráce s daren&curtis je aj to, že máme vlastné fotoštúdio a produkčný tím s dlhoročnými skúsenosti. Vieme operatívne tvoriť vizuálne zaujímavý obsah za zlomok ceny oproti veľkým finančne náročným produkciám.

Jednoduchá a pravidelná komunikácia

S klientmi schvaľujeme post plány pomocou ZoomSphere. Ide o jednoduchý nástroj vo forme kalendára, kde naplánujeme všetky príspevky a sociálne siete, na ktorých sa následne vypostujú. Je to prehľadná forma komunikácie a poskytuje dôležité štatistiky na sledovanie výkonnosti.

Cielený boosting príspevkov

Obsah doručujeme relevatnému publiku, pretože každý post boostujeme efektívne podľa vopred dohodnutých cieľov s klientom. Tieto aktivity si vyhodnocujeme na pravidelných mesačných reportoch, kde sledujeme metriky ako reach, engagement a iné.