preloader
#campaign#casestudy#video

Slovanet

Digitálna akvizičná B2B kampaň

Nebojte sa nás pochváliť
Slovanet
KLIENT

Slovenský operátor, ktorý už niekoľko rokov patrí k najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb pre domácnosti aj firmy.

ZADANIE

Zlepšenie imidžu značky ako spoľahlivého B2B partnera a nastavenie stratégie s cieľom generovať nové leady a uľahčiť prácu obchodníkom.

NAŠE RIEŠENIE

Kompletný refresh vizuálnej komunikácie a stratégia postavená na segmentácií a personalizácií reklám pre jednotlivé cieľové skupiny a príslušné odvetvia.

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Marketingová stratégia
Webdesign
Digitálna kampaň
Správa sociálnych sietí

"Nastaviť komunikáciu biznisového segmentu Slovanetu bolo od začiatku veľmi komplexné zadanie, v rámci ktorého sme chceli ukázať Slovanet tak ako ho doteraz firmy možno nepoznali. Je skvelý pocit vidieť, že sa nám to podarilo a našu koncepciu ďalej rozvíjame už tretí rok.“

Adam Mészáros | Senior Account Manager
Východisková situácia

Slovanet ako jediný skutočne slovenský operátor je všeobecne známy ako provider B2C telco služieb.

Okrem toho Slovanet vývíja a poskytuje aj širokú škálu inovatívnych a na mieru šitých biznis služieb a produktov, ktoré zahŕňajú okrem telco segmentu aj pokročilejšie IT služby z oblasti IoT.

Zadanie

Našou úlohou bolo zamerať sa práve na B2B segment, nakoľko úroveň a objem komunikácie tejto divizíe nekorešpondovali s kvalitou ponúkaných služieb.

Doposiaľ sa totiž zameriavali primárne na vývoj produktov, ktoré podporovali len krátkymi mikro-kampaňami bez ucelenej stratégie a dlhodobej aktívnej komunikácie.

Zadaním bolo teda celkové pozdvihnutie prezentácie Slovanetu ako B2B partnera pre telco a IT služby a nastavenie stratégie s cieľom generovať nové leady a uľahčiť prácu obchodníkom.

Cieľové skupiny

Po dôkladnej analýze aktuálneho stavu, dostupných dát od klienta a množstva dát ziskaných z prieskumov od partnerskej agentúry Mindshare sme mali jasnú predstavu o tom, ako by sme chceli stratégiu koncipovať.

Základom všetkého bolo definovanie niekoľkých cieľových skupín relevantných decision-makerov z rôznych úrovni firemných štruktúr od IT špecialistov až po vysoký manažment.

Komunikačná stratégia

Následne sme hľadali vhodný mediálny mix a súbor touchpointov, ktoré sme rozvrhli do frameworku SEE-THINK-DO-CARE. 

Ako kľúčové sme identifikovali najmä komunikáciu prípadových štúdií a referencií.

Personalizácia

Celá stratégia je postavená na segmentácií a personalizácií reklám pre jednotlivé cieľové skupiny a príslušné odvetvia, či už ide o zdravotníctvo, horeca, školstvo alebo wholesale.

Web

Nakoľko stratégia bola stavaná primárne na online, bolo potrebné venovať pozornosť aj webu, ktorý bol vo svojom pôvodnom stave značne problematický a nedostatočne reprezentatívny.

Webstránku sme v prvom kroku teda kompletne redizajnovali, pričom sme sa primárne zamerali na zadefinovanie jej novej logiky, štruktúry a customer-journey.

Pôvodnú logiku sme úplne otočili hore nohami. Konkrétne názvy služieb, ktoré na prvý pohľad užívateľovi nič nepovedia sme dali na poslednú úroveň a zakategorizovali sme ich do relevantných skupín podľa odvetví a typov biznisov, tak aby sa každý návštevník hneď našiel v aspoň jednej kategórii kde následne nájde služby určené priamo pre jeho biznis.

Microsite

V rámci stratégie sme navrhli aj natívnu časť so zaujímavým obsahom, ktorý sme stelesnili na kreatívnej microsite opisujúcej históriu vývoja IT s porovnaním so súčasnosťou, kde nenápadným spôsobom skrz lead-magnety odkazujeme na Slovanet.

Lepšie materiály pre obchodníkov = lepší predaj

Ako každá úspešná firma, aj Slovanet si uvedomuje, že v rámci B2B zohrávajú stále extrémne dôležitú úlohu aj samotní obchodníci a kampaň je v tomto kontexte len podpora predaja.

Preto sme na vzor webu kompletne prerobili a vytvorili novú prezentáciu Slovanetu, ktorá pre obchodníkov predstavuje silný a moderný nástroj na prezentovanie jednotlivých služieb, prípadových štúdií alebo Slovanetu ako takého. 

Obchodnící sa tak môžu plne sústrediť na predaj pričom majú možnosť kedykoľvek sa oprieť o nový moderný web, vynovené B2B materiály a v rovnakom čase im online kampane generujú ďalšie leady.