preloader
#brand#presentation#print

Peugeot

Časopis pre ctiteľov značky Peugeot na Slovensku

Nebojte sa nás pochváliť

Zadanie

Zadaním klienta bola príprava a zalamovanie časopisu pre fanúšikov a ctiteľov automobilov Peugeot na Slovensku.

Riešenie

Príprava mesačníka prechádzala fázami od plánovania a zalamovania až po export finálneho návrhu na tlač.

Idea

Nebojte sa nás pochváliť