preloader
#animation#campaign#offline#online#strategy#video

Aplikácia Hopin

Marketingová stratégia

Nebojte sa nás pochváliť

Zadanie

Zadaním od klienta bolo vytvoriť komunikačnú stratégiu kampane, správne definovanie cieľovej skupiny a mediatypov. Cieľom kampane bol launch novej slovenskej aplikácie a jej rozšírenie medzi ľudí.

Naše riešenie

V rámci riešenia sme zvolili ideálnu komunikačnú stratégiu vzhľadom na cieľ. Navrhli sme optimálny mediamix a konkrétne mediatypy a v neposlednom rade sme klientovi pripravili predstavovacie video o tom, ako aplikácia funguje v praxi.

hopin_1(1)

hopin_2(1)

hopin_3(1)

hopin_4(1)

hopin_5(1)

hopin_6(1)

Nebojte sa nás pochváliť

Zo zákulisia