Tu je sedem jednoduchých krokov, ako to rýchlo napraviť! Pozrite si video Jakuba Čecha (nášho CEO), ktorý vám prezradí, ako by ste mali uvažovať pri tvorbe úspešného biznisplánu.

1. krok: Čo je na papieri, to sa počíta

Nestačí len rozmýšľať, treba si aj písať! Na to, aby vám týchto sedem tipov fungovalo, je potrebné napísať si svoj biznisplán na papier. Prípadne do klasického wordového dokumentu. Ako sa vraví, čo nebolo napísané, akoby ani neplatilo. Preto si plán vytlačte, podpíšte a majte ho na očiach. Všade – v kuchyni, v taške, v smartfóne alebo v podobe plagátu na WC. Odškrtávajte si v ňom veci, ktoré sa podarili, a vo finále nájdete body, ktoré ste nedoriešili. Taktiež môžete využiť aplikáciu Wunderlist, ktorá vám uľahčí plánovanie a zapisovanie cieľov.

2. krok: Vyhodnotenie

Vyhodnocujte, čo sa vám minulý rok podarilo. Porovnávajte reálne dosiahnuté ciele a checkpointy s plánom, ktorý ste si predsavzali uskutočniť. Urobte si zoznam vecí, ktoré sa podarilo zrealizovať, a ktoré, naopak, boli neúspešné. Pouvažujte nad dôvodmi, prečo sa nenaplnili vaše ciele. Neklamte. Neklamte samých seba. Buďte sebakritický a povedzte si nahlas, čo vyšlo a čo nevyšlo. Oplatí sa to.

biznis-plan-videoblog

3. krok: Kde sa vidíte o päť rokov?

Za vízie považujeme dlhodobé ciele, ktoré nemusia mať úplne reálny obraz, a hlavne nemusia byť merateľné. Vízie definujú to, čo by sme radi dosiahli, ale nie sú také dôležité na fungovanie firmy ako ciele. Naopak, ciele musia mať reálny základ a musia byť S.M.A.R.T. Pod frameworkom S.M.A.R.T. si predstavujeme, aby boli ciele špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a správne časovo odhadnuté. Viac o S.M.A.R.T. frameworku sa dočítate v našom článku tu.

S (Specific – špecifické)
M (Measurable – merateľné)
A (Attainable – dosiahnuteľné)
R (Realistic – reálne)
T (Timely – časový rámec)

4. krok: Príležitosti a ohrozenia vašich cieľov

Definujte si možné ohrozenia vašich cieľov. Čo by sa mohlo reálne stať, aby vám to skrížilo vaše plány. Odchod vášho najvýkonnejšieho zamestnanca? Nezaplatené faktúry od kľúčového klienta?
V rovnakom zmysle definujte aj príležitosti cieľa. Ak sa vám podarí vyhrať veľký tender, čo sa zmení? Presťahujete sa do väčších priestorov? Prijmete nových zamestnancov? Čo bude znamenať dosiahnutie cieľa pre váš bankový účet?

biznis-plan-videoblog-1

5. krok: Timing alebo „doťahujte veci do konca“

Načasujte si svoje ciele na rok a zároveň si ich rozkúskujte na menšie časti. Niekomu vyhovuje vyhodnocovať si veci po kvartáloch, niekto ma rád checkpointy po mesiaci a sú ľudia, ktorí si plánujú ciele na konkrétny týždeň. Ja osobne si ciele plánujem kvartálne.
Vo všeobecnosti platí, aby ste nerobili veci iba na niekoľko percent. Menej dokončených cieľov je oveľa viac ako desiatky rozrobených. Je dobré načasovať si čiastkové ciele na konkrétny čas vášho roka. V praxi to znamená, že ak máte počas roka tri veľké ciele – presťahovať sa do väčších priestorov, získať veľkého klienta a nakúpiť nové počítače do firmy, rozplánujte si ich do jednotlivých kvartálov a nikdy ich nerobte naraz.

6. krok: Pýtať sa oplatí

Platí to stále a pri všetkom. Aj pri nastavovaní biznisplánu. Pýtajte sa svojho tímu a svojich blízkych na ich názor. Pýtajte sa, aký je ich pohľad na smerovanie firmy. Pýtajte sa, čo sa im páči a čo nepáči. Budete prekvapený, s čím k vám prídu a aký zaujímavý pohľad od nich dostanete.
Nebojte sa ich opýtať:
Ako vnímajú vývoj firmy? Aké ciele v rámci firmy a svojich kompetencií majú v pláne splniť?
Aké kroky navrhujú podniknúť? Čo vnímajú pozitívne a čo negatívne?
Pri rozhovoroch s nimi hovorte čo najmenej, nechajte im priestor vyrozprávať sa.

biznis-plan-videoblog-2

7. krok: Nezabúdajte na seba

Dobre, takže máte vytvorený biznisplán na celý rok, definované čiastkové ciele a vaše priority. Čo však ešte nemáte, je váš osobný plán, ktorý bude v súlade s vaším podnikaním. Napríklad, ak sa plánujete v roku 2015 rozrásť o ďalšiu novú pobočku a expandovať na ďalší kontinent, je dobré vytvoriť si na to podmienky aj v osobnom živote.Znamená to, že pripravíte svoju rodinu a blízkych na to, že budete doma menej a budete tvrdo drieť v práci.
Tento princíp platí aj naopak. Ak staviate dom alebo sa plánujete „rodinne rozrastať“, je dobré v práci vysvetliť, aká je vaša situácia a pripraviť na to váš pracovný tím.
Nezabudnite vyvesiť váš plán na nástenku, aby ho mohli vidieť všetci členovia tímu. Prípadne ho zdieľajte s ľuďmi na internete.

Pár slov na záver

U nás v daren&curtis sme presvedčení, že kľúčom k úspechu je koncepcia a oplatí sa robiť iba veci, ktoré majú zmysel. Veríme, že vám týchto sedem jednoduchých krokov pomôže a dá vám iný pohľad na plánovanie aktivít pre váš biznis.
Nech sa vám darí 🙂