preloader
#campaign#casestudy

Žihadielko

Pilná práca prináša výsledky sladké ako med

Nebojte sa nás pochváliť
Za úspešným projektom stoja šikovné riešenia a výborné čísla
KLIENT

Jeden z najväčších zadávateľov reklamy na Slovensku - LIDL, každoročne organizuje súťaž pre mestá o detské ihriská Žihadielko.

Zadanie

Cieľom spolupráce bolo vytvoriť technicky náročný web spolu s funkčným dizajnom, navrhnúť online hru a udržať čo najviac aktívnych hlasujúcich počas celého trvania súťaže.

"Agentúra daren&curtis nám vytvorila výbornú online hru a technicky vyspelý web, vďaka ktorému projekt Žihadielko zvládol rekordný nápor hlasujúcich. Oceňujem inovatívny nápad zapojiť do komunikácie chatbota, ktorý pravidelne aktivizoval súťažiacich. Všetky termíny boli splnené včas a komunikácia s agentúrou bola na vysokej úrovni. Radi budeme spolupracovať aj v budúcnosti.“

Branislav Brzula | Head of Marketing | Lidl Slovenská republika
Webstránka s CMS na mieru

Cieľom bolo vytvoriť novú architektúru webstránky, ktorá zvládne enormné zaťaženie najmä počas spustenia súťaže. Taktiež sme efektívne vyriešili bezpečnosť webstránky a hlasovací systém tak, aby sa nedali výsledky súťaže zmanipulovať.

Webový dizajn, ktorý rieši problémy

Webový dizajn sme navrhli s ohľadom na primárny cieľ webstránky a to hlasovanie. UX a UI bolo v tomto prípade na veľmi vysokej úrovni, čo sa premietlo do historicky najvyššej návštevnosti.

Online hra, zábava na dlhé hodiny

Vytvorili sme hru, ktorá dlhé hodiny bavila najmä cieľovú skupinu – deti od 3 do 10 rokov, ale aj dospelých. Hra bola dostupná na responzívnom webe Žihadielko, vďaka čomu si ju súťažiaci mohli zahrať na počítači, ale aj v telefóne.

Chatbot maximalizoval retenciu používateľov

Ľudia dnes musia držať v hlave aj dôležitejšie veci, ako je každodenné hlasovanie. Hľadali sme preto ideálne riešenie, aby sa používatelia nezabúdali pravidelne zapájať do súťaže o ihriská Žihadielko.

"Pripravili sme automatizovaného chatbota, ktorého úlohou bolo pripomenúť súťažiacim, aby nezabudli hlasovať za svoje mesto. Všetky tipy pripomienok boli plne prispôsobiteľné a práve to bolo kľúčom k dosiahnutiu 99 % open rate.“

Marek Kuzmiak | Head of Digital and Strategy
Riešenie

Vytvorili sme unikátneho automatizovaného chatbota, ktorý posielal každému aktívnemu odberateľovi želané pripomienky priamo do Messengera. Používateľ si mohol nastaviť frekvenciu pripomienok, vďaka čomu sa mu chatbot plne prispôsobil.

Vývoj aktívnych používateľov chatbota

Počas šiestich týždňov sa nám podarilo do chatbota prilákať viac ako 10-tisíc aktívnych používateľov, ktorí dennodenne hlasovali za svoje mesto a plnili týždenné Vilkove výzvy.