preloader
#campaign#keyvisual#microsite#offline#online#print#video

Nubium

Väčší priestor pre vašu reklamu

Nebojte sa nás pochváliť

Zadanie

Spoločnosť Nubium patrí už takmer 25 rokov medzi popredných prevádzkovateľov reklamných plôch na Slovensku a je takisto jedným zo zakladajúcich členov Asociácie vonkajšej reklamy. Úloha vytvoriť kampaň, ktorá by zmodernizovala imidž značky a súčasne poukázala na praktické výhody a hlavne efektívne využitie outdooru v rámci reklamných kampaní bola pre našu agentúru výzvou, ktorej sme venovali prednostný priestor.

Naše riešenie

V súčasnom svete, v ktorom vládnu a prevládajú predovšetkým online médiá, je využitie a prínos tradičných nosičov čoraz viac diskutabilný. Ideálne spojenie outdooru a onlinu a ich prirodzené organické prepojenie však predstavujú riešenie, ktoré môže každému zadávateľovi reklamy priniesť merateľné a hlavne rovnako efektívne výsledky.

Idea

Online a offline vytvárajú spoločne jeden svet, ktorý nám všetkým otvára priestor nekonečných možností. Vhodne zvolené outdoorové nosiče v synergii s onlinovou podporou preto prinášajú optimálny mix marketingových nástrojov a mechanizmov na dosiahnutie stanovených cieľov.

Key visual

Vizuálna podoba kampane efektívne využila prvky moderného flatového dizajnu a grafiky s dynamickou farebnosťou brandu. V spojení s výrazmi typickými pre online prostredie ako reach či targeting upozorňuje v prvom rade na priamu spojitosť medzi svetom onlinu a offlinu a, pochopiteľne, aj výhodnosť ich vzájomnej integrácie.

Microsite

Špeciálna mikrostránka efektivnyoutdoor.sk v nadväznosti na onlinovú bannerovú kampaň a kľúčový vizuál prináša návštevníkom názorný príklad účinného využitia outdooru v praxi v rámci marketingu a reklamných kampaní. Prehľadná stránka obsahuje výpočet všetkých výhod tradičných offlinových médií a súčasne animované video, vyzdvihujúce najväčšie prednosti jednotlivých nosičov, ako aj outdoorovej kampane vôbec.

Offline

Posolstvo kampane sa efektívne šírilo na billboardoch a bigboardoch spoločnosti vďaka širokému pokrytiu outdoorových nosičov po celom Slovensku, ako aj v inzercii v printových médiách.

Nebojte sa nás pochváliť
Pozrite si referenciu online