preloader
#animation#campaign#offline#online#strategy#video

Aplikácia Hopin

Marketingová stratégia

Nebojte sa nás pochváliť

Zadanie

Zadaním od klienta bolo vytvoriť komunikačnú stratégiu kampane, správne definovanie cieľovej skupiny a mediatypov. Cieľom kampane bol launch novej slovenskej aplikácie a jej rozšírenie medzi ľudí.

Naše riešenie

V rámci riešenia sme zvolili ideálnu komunikačnú stratégiu vzhľadom na cieľ. Navrhli sme optimálny mediamix a konkrétne mediatypy a v neposlednom rade sme klientovi pripravili predstavovacie video o tom, ako aplikácia funguje v praxi.

Idea

 

Case study video

Animované video

Pripravili sme inštruktážne video, v ktorom sme vysvetlili jednoduché použitie aplikácie Hopin a benefity pre všetkých užívateľov.

Online

V online časti komunikácie sme klientovi navrhli kombináciu online formátov s vyšším CTR, Facebook reklamu cielenú na mladých či GDN bannerovú reklamu. Kombinácia týchto kanálov priniesla 71 mil. zobrazení reklamného odkazu a takmer 104 tisíc kliknutí na reklamný obsah.

Offline

V rámci offline stratégie sme klientovi odporučili využiť outdoorové plochy na frekventvaných miestach v Bratislave. Reklamné posolstvo s udržalo na očiach cieľovej skupiny dostatočne dlho s kvalitnou frekvenciou zobrazenia.

Videorozhovor

O tom, aké je to vyvíjať a neskôr uviesť medzi ľudí aplikáciu Hopin sme sa rozprávali s jej spoluzakladateľom Martinom Baranom.

Nebojte sa nás pochváliť
Pozrite si referenciu online