preloader
#brand#design#identity#online#web

Forgrams

Nebojte sa nás pochváliť

Zadanie

Zadaním klienta bolo vymyslieť výstižný názov a brand spoločnosti, ktorá pomáha startupom. My sme v samotnom zadaní videli cieľ vytvoriť kompletnú vizuálnu identitu a komunikačnú stratégiu, ktorá bude presne vystihovať filozofiu firmy.

Naše riešenie

Značka Forgrams vznikla spojením anglických slov. Čísla 4 (foneticky for) a grams. Gramy predstavujú malé firmy, nápady a startupy. V spolupráci s firmou Forgrams z nich spravíte kilogramy. Názov presne vystihuje zameranie spoločnosti a celá vizuálna identita charakterizuje spojenie jedinca s komunitou v dynamickom fresh štýle. Druhým krokom po zavedení vizuálnej identity bolo vytvorenie unikátneho webu.

forgrams

Nebojte sa nás pochváliť