preloader
#casestudy#online

Bory Mall

Tvorba autentického obsahu na sociálne siete

Nebojte sa nás pochváliť
Správa a tvorba obsahu na sociálne siete
KLIENT

Bory Mall je nákupno-zábavné centrum na západe Bratislavy, ktoré je súčasťou projektu a územia Bory. Svojím konceptom zameraným na rodiny ponúka možnosť kvalitných nákupov i príležitostí na trávenie voľného času.

Bory Mall patrí k najmodernejším
a najväčším nákupným centrám na Slovensku. Bojuje však so svojou polohou, vzhľadom na to, že sa nachádza na okraji mesta. Našou úlohou je prekonať túto prekážku a navnadiť ľudí na návštevu.

ZADANIE

Vniesť život sociálnym sieťam Bory Mall
Zamerať sa na zvyšovanie počtu interakcii a rozbehnúť novú sociálnu sieť TikTok


Creativity

Kreatívny koncept Bory Lajf,  v rámci ktorého staviame našu stratégiu na vždy aktuálnom a autentickom obsahu z každodenného diania v centre. Od zľiav, cez eventy až po zábavné pranky a trendy, vždy sme v epicentre diania.
• Flexibilný produkčný tím
• Dynamický komparz
• Každý deň séria storiek
• Dôraz na video formáty

Performance

• Najsledovanejší TikTok v segmente s 66 tis. folowermi za 6 mesiacov
• Facebook s najviac interakcie 
v segmente s 83% nárastom
• Zvýšenie interakcí na Instagrame o 117%

"Spolupráca s daren & curtis je založená primárne na voľnosti pre content creatorov v tvorbe obsahu na sociálne siete. O tom svedčí aj autentický obsah priamo z diania v Bory Mall
a to bez potreby väčších zásahov do postprodukcie. Spoločne sa nám tak darí prinášať ľuďom uveriteľný obsah, s ktorým radi interagujú a dostávať sa stále medzi väčšie a väčšie publikum.“

Lucia Kyselová | Marketing Manager BORY MALL
Kreatívny koncept - Bory Lajf

Storka každý deň! Zachytávame každodenný život nákupno zábavného centra. Sme aktuálni, okamžití, autentickí, nedokonalí a bez filtrov – proste Lajf. Priespievame každý deň – reelska, storky, fotky, súťaže aby sme sociálnym sieťam vdýchli život.

Tvorba autentického video obsahu

Kľúčová je konzistentná komunikácia pomocou aktuálnych formátov naprieč dostupnými platformami. Vypublikujeme desiatky reels videí a stovky stories, tak aby sme doručili hodnotný obsah relevantnému publiku.

TikTok ako súčasť správy sociálnych sietí

Každodenný lajf posúvame za hranice sietí Instagram a Facebook. Mladú generáciu oslovujeme aj cez Bory Mall TikTok kde pracujeme s rôznymi tvárami a zachytávame trendy.

E-mail marketing a blogy

Publikum je široké a preto pracujeme aj s nástrojmi ako newsletter a blogy, čím zaručíme, že dôležité informácie dostaneme k čo najväčšiemu množstvu ľudí. Cez blogy inšpirujeme rozličnými témami aj v spolupráci s odborníkmi, v newslettroch nezabúdame na zaujímavé eventy.

Projektový tím

O klienta sa stará stabilný projektový tím, ktorý pracuje na tomto projekte dlhodobo aby čo najlepšie navnímali potreby klienta a vedeli doručiť požadované (potrebné) výsledky. Šírka tímu zabezpečuje pohodlné reagovanie na operatívne požiadavky, ako aj dlhodobo naplánované akcie a eventy.