Keby som dostala jedno euro zakaždým, keď vidím na webe zle použité tvary slov Vás/vás, Vaše/vaše, už by som mala vo vrecku azda aj stovečku. Rozhodla som sa preto venovať článok tejto častej chybe, na ktorú pravidelne narážam predovšetkým v online textoch.

„Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (podkapitola Veľké písmená na znak úcty, s. 75, aj na www.juls.savba.sk) píšeme veľké začiatočné písmeno na znak úcty v priamom písomnom styku v tvaroch zámen Vy, Váš, ak sa vzťahujú na individuálneho (keď oslovujeme jedného človeka, ktorému vykáme) i kolektívneho (keď oslovujeme viacerých ľudí) adresáta.“  Zdroj: www.jazykovaporadna.sme.sk

Slovíčko v priamom písomnom styku je v tomto prípade kľúčové. Pravidlo písania zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom pochádza z listovej korešpondencie, ktorá je adresná. Potom prišiel internet, kde sa realizujú aj iné spôsoby komunikácie ako diskusia na fórach, newslettre, sociálne siete, webové stránky atď. Z tých sa za formu korešpondencie považuje len e-mail, ktorý má podobne ako listová komunikácia svoje špecifické formálne pravidlá.

gramatické chyby

Okrem e-mailu by sa teda v žiadnych iných textoch na internete veľké V, respektíve T, používať nemalo. Aby som bola presná, podľa jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra sa písanie veľkých začiatočných písmen síce nevylučuje, avšak neodporúča sa.

Nie, ani keď je to pozvánka na podujatie uverejnená na webe.

gramatické chyby

Nie, ani na homepage, nech chcete byť akokoľvek zdvorilí.

Nie, ani v návodoch, fórach či diskusiách.

gramatické chyby

Nie, ani v kontaktných formulároch.

gramatické chyby

Nie, ani na sociálnych sieťach.

gramatické chyby

Tak si to zhrňme

Kam patria zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým začiatočným písmenom v online?

  • do e-mailovej komunikácie
  • do adresných pozvánok (posielaných konkrétnemu jednotlivcovi alebo kolektívu)
  • do komunikácie na FB/IG cez súkromné správy, ak chcete pôsobiť veľmi formálne

Kam patria zámená ty, vy, tvoj, váš s malým začiatočným písmenom v online?

  • do textov na webových stránkach
  • do blogov, diskusií, na fóra
  • do príspevkov a komentárov na sociálnych sieťach
  • do pozvánok na udalosti, ktoré sú verejné a nie sú adresné

Áno, slovenský jazyk je ťažký. Má veľa pravidiel a ešte viac výnimiek. Nie je však správne, že sa v online prostredí rešpektuje stále menej. Skúsme sa preto aj my všetci pričiniť o to, aby z internetu nevymizol úplne.

gramatické chyby

 

Mohlo by vás zaujímať: