To, že svet biznisu čím ďalej tým viac expanduje do online priestoru je fakt, o ktorom dnes už nemožno polemizovať. Dynamický technologický rozvoj a aktuálna situácia spôsobili to, že ľudia trávia na internete čím ďalej tým viac času, čo okrem iného, znamená aj obrovský obchodný potenciál pre firmy všetkých kategórií. Firmy tak môžu týmto ľudom zobrazovať naprieč celým internetom rôznorodý obsah propagujúci ich výrobky, či služby.

Pokiaľ sa v tejto sfére zatiaľ príliš neorientujete, tak čítajte ďalej a objavte súčasné online marketingové nástroje, ktoré Vám pomôžu etablovať vašu značku v online svete, prinesú vám nových zákazníkov a z nich prameniace zisky.

1. SEO

Za skratkou SEO sa skrýva anglický výraz Search Engine Optimization, ktorý možno preložiť ako optimalizáciu pre vyhľadávače. V jednoduchosti možno SEO charakterizovať ako súbor techník a metód napomáhajúcich dostať Vašu stránku na čo najvyššie pozície v internetovom vyhľadávaní.

nastroje online marketingu | daren&curtis

Výsledok vyhľadávania po zadaní pojmu „čo je to ppc“. Článok z nášho webu sa nachádza na 1. mieste, pretože pracujeme na SEO.

 

Optimalizáciu pre vyhľadávače možno rozdeliť do dvoch hlavných podoblastí, ktoré ovplyvňujú celkové umiestenie vášho webu vo vyhľadávaní:

  1. On-page SEO – jedná sa o oblasť, ktorá sa sústredí na úpravu rôznych faktorov na vašej webovej stránke. Cieľom týchto úprav je v prvom rade priniesť zákazníkovi bezproblémový užívateľský zážitok, a tiež vyhovieť technickým požiadavkám vyhľadávača.

Medzi tieto faktory možno zaradiť napr. kvalitu obsahu stránky, názvy nadpisov, titulkov, či obrázkov, interné prelinkovanie, responzivitu webu, štruktúru URL adries a iné.

  1. Off-page SEO – ako už napovedá názov ide o oblasť, ktorá rieši faktory nachádzajúce sa mimo webovej stránky. Off-page SEO rieši popularitu a relevantnosť webovej stránky v prostredí internetu. Medzi najdôležitejšie faktory patrí množstvo spätných odkazov na danú stránku z iných relevantných stránok, či sociálnych sietí. Ak na stránku odkazujú relevantné zdroje, Googlu ju vyhodnotí ako užitočnú a posunie ju vo výsledkoch vyhľadávanie na vyššie pozície.

Možno teda konštatovať, že realizácia SEO aktivít je esenciálnym predpokladom pre celkovú viditeľnosť a úspešnosť Vašej webovej stránky vo vyhľadávaní Google.

Užitočné SEO nástroje: Collabim, Ahrefs, Google Search Console

2. PPC (Reklama na internete)

Označenie PPC vzišlo z anglického výrazu Pay Per Click, teda platba za klik, čo výstižne charakterizuje princíp fungovania tohto nástroja. Pri využívaní PPC teda platíte len za tú inzerovanú reklamu, na ktorú vám niekto klikne. Aj preto tento typ reklamy aktuálne možno označiť za jeden z najvyužívanejších a najefektívnejších nástrojov internetového marketingu.

V našom regióne sa pojem PPC reklama často používa aj pri všeobecnom pomenovaní reklamy na internete. Technicky to je nesprávne, keďže sa používa aj na iné typy nakupovania reklamy na internete (platenie za zobrazenia reklamy, …).

Ak by ste mali záujem sa o PPC dozvedieť viac, určite si prečítajte náš článok Čo je PPC.

Najvyužívanejšie platformy na Slovensku: Google Ads, FB Bussines Manager, Linkedin Ads

3. Sociálne siete

Koncept sociálnych sietí asi netreba nejako zvlášť predstavovať. Má ich každý, každý na nich visí a naše životy sú nimi pretkané skrz na skrz. Preto Vás určite neprekvapí, že aj sociálne siete sú neodmysliteľnou súčasťou úspechu v online biznise.

nastroje online marketingu | daren&curtis

Dnes už existujú desiatky sociálnych sietí. Na reklamu sú na Slovensku najvhodnejšie Facebook, Instagram a LinkedIn.

 

Tým, že sociálne siete denne využívajú milióny užívateľov, sú tieto online platformy ideálnym miestom pre interakciu a budovanie vzťahu s vašimi súčasnými, či potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom rôznych druhov príspevkov. Sociálne siete tiež poskytujú čoraz viac priestoru na propagáciu vašich produktov. Majte však na pamäti, že ľudia prichádzajú na sociálne siete primárne za zábavou a nechcú byť rušený agresívnou reklamou. Snažte sa preto tomuto faktu prispôsobiť štýl a druh vašej propagácie.

Najvyužívanejšie sociálne siete na Slovensku pre propagáciu: Facebook, Instagram, LinkedIn

4. E-mail marketing

E-mail marketing predstavuje marketingový nástroj, ktorého cieľom je prostredníctvom mailovej komunikácie sprostredkovať vašim stávajúcim, či potenciálnym zákazníkom rôzne posolstvá týkajúce sa vašich produktov a služieb. Firmy sa často prostredníctvom e-mail marketingu usilujú o budovanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi, informujú ich o novinkách, akciách, či aktivitách spoločnosti. Aby ste mohli využívať tento druh komunikácie so zákazníkmi, je nutné aby ste mali ich súhlas o zasielaný týchto mailov tzv. newsletterov. Je tiež dôležité voliť vhodnú formu newsletteru, myslieť na jeho relevantnosť, a tiež frekvenciu zasielania.

Okrem štandardných newslettrov môžete v rámci e-mail marketingu využívať aj rôzne automatizované e-mailové stratégie.

nastroje online marketinge | daren&curtis

V tooloch e-mailového marketingu dokážete sledovať výkon vašej kampane naozaj detailne. Niektoré tooly vám i samé dodajú odporúčania. (Zdroj obrázku: mailchimp.com)

 

Nami odporúčaný tool v rámci e-mail marketingu: Mailchimp, Activecampaign

5. Obsahový (content) marketing

Obsahový marketing je nástroj marketingu, ktorého cieľom je poskytnúť relevantný a hodnotný obsah prispôsobený určitému, vami vopred stanovenému publiku. Ciele obsahového marketingu bývajú rôzne, môže ísť napr. o rozšírenie povedomia o značke, získanie nových zákazníkov, či navýšenie objemu predaja, atď.

nastroje online marketinge | daren&curtis

Jednou z foriem obsahového marketingu je i tvorba príspevkov na sociálne siete.

 

Výhodou obsahového marketingu je to, že ponúka množstvo foriem, pomocou ktorých môžete napĺňať Vami definované ciele. Medzi jeho najvyužívanejšie formy patrí napríklad:

  • Tvorba príspevkov na sociálne siete
  • Tvorba audiovizuálneho obsahu
  • Písanie blogov
  • Organizácia webinárov
  • Tvorba newsletterov
  • A mnoho daľších…

Pri tvorbe akéhokoľvek obsahu by ste mali vychádzať z obsahovej stratégie definujúcej ciele, ktoré chcete pomocou obsahového marketingu dosiahnuť.

6. Webová Analytika (Google Analytics, Hotjar)

Webová analytika je súčasť online marketingu, bez ktorej by ste pri uskutočňovaní marketingových aktivít na internete nemali spraviť ani krok. Správne nastavené nástroje webovej analytiky vám umožňujú analyzovať správanie návštevníkov vašej webovej stránky a prinášajú vám tak množstvo detailných informácií o ich chovaní (napr. pohlavie, vek, čas strávený na stránke, jednotlivé kliknutia, či záujmy vašich zákazníkov). Tieto informácie Vám následne môžu pomôcť robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach.

V súčasnosti sa v tejto oblasti schyľuje k významným zmenám v oblasti ochrany osobných údajov a zberu dát, čo pravdepodobne povedie k tomu, že analýza zákazníckeho správania sa stane oveľa viac náročnou. Preto ak nechcete, aby vám v tejto oblasti ušiel vlak mali by ste o ňu začať zaujímať alebo využiť odborné služby špecialistov v tejto oblasti.

Najvyužívanejšie nástroje: Google Analytics, Hotjar

 

Veríme, že vám tento článok napomohol sa lepšie zorientovať v nástrojoch online marketingu, ktoré vládnu súčasnému internetovému biznisu, a snáď vás aj podnietil k ich ďalšiemu objavovaniu. Ak by ste si v niektorej z oblasti online marketingu neboli istý a potrebovali poradiť určite nás neváhajte kontaktovať, naši špecialisti vám radi poradia.

 

Autor: Ladislav Klíma

 

Mohlo by vás zaujímať: