Prečítajte si našich šesť užitočných rád, ktoré vám pomôžu pri tvorbe alebo správe vašich PPC kampaní v Google AdWords. Veríme, že vám naše tipy pomôžu a budete vďaka nim dosahovať ešte lepšie a efektívnejšie výsledky.

1. Zabudnite na voľnú zhodu

Podľa definície Googlu „voľná zhoda umožňuje kľúčovému slovu spustiť reklamu, keď niekto vyhľadáva danú frázu, podobné frázy, tvary v jednotnom a množnom čísle, variácie slov s nesprávnym pravopisom, synonymá, odvodené tvary“. Jednoducho povedané, reklama sa môže spustiť aj vtedy, keď dopytové kľúčové slovo nie je úplne relevantné k vášmu nastaveniu.

Môže to viesť k nerelevantným zobrazeniam reklamy, a teda aj k nerelevantnej návštevnosti. V podstate miniete rozpočet na ľudí, ktorí vaše produkty či služby nechcú a, naopak, nezobrazujete reklamu ľuďom, ktorí majú potenciálny záujem.

Určite však netreba voľnú zhodu okamžite zavrhnúť, ale odporúčame využívať najmä voľnú zhodu s modifikátorom. Pridaním znamienka plus pred kľúčové slovo (+kľúčové slovo) tak upravíte podmienky, za akých sa bude reklama spúšťať. Systém bude teda brať do úvahy príbuzné variácie, ale nie synonymá v ľubovoľnom poradí. Zabezpečíte tak, že reklamy sa budú zobrazovať na frázy a výrazy, ktoré sú relevantné voči nastaveniu kampane.

2. Zabezpečte dostatočný denný rozpočet

Po výbere správnych kľúčových slov, od ktorých očakávate, že budú prinášať konverzie, je ďalším nemenej dôležitým krokom aj samotné nastavenie denného rozpočtu. Dostatočným denným rozpočtom zabezpečíte, aby sa reklama spúšťala po celý deň.

Častou chybou je práve podcenený denný rozpočet. Ak je rozpočet nedostatočný, reklama sa nemusí spustiť vždy, a keď sa rozpočet vyčerpá napríklad už v doobedňajších hodinách, reklama sa už po zvyšok dňa nespustí. Jednoducho povedané, premeškáte príležitosť osloviť potenciálnych zákazníkov.

adwords

Počas prvých dní od spustenia kampane je dôležité sledovať, ako sa čerpá rozpočet, či je dostatočný, a ak sa čerpá príliš rýchlo, je nutné zistiť prečo a vykonať prípadné úpravy.

3. Využívajte responzívne bannery

Uplynul už nejaký čas, čo Google predstavil takzvané responzívne bannery, a rozšíril tak možnosti obsahovej reklamy. Ako názov napovedá, ide o responzívne bannery, ktoré majú tri základné formáty a zobrazujú sa na weboch podľa umiestnenia na stránke. Na spustenie tohto typu reklamy vám stačí jeden obrázok, logo a jedna veta reklamného textu.

adwords daren&curtis

Ich nespornou výhodou je aj nízka časová náročnosť na prípravu a aj na samotné spustenie. Samozrejme, tento typ bannerov nedokáže nahradiť kreatívne poňaté HTML5 bannery, ale naozaj efektívne dopĺňa kampane v obsahovej sieti.

4. Využívajte vylučovacie kľúčové slová

Stáva sa, že sa reklama zobrazuje na nerelevantné vyhľadávacie dopyty a časť rozpočtu je tak, obrazne povedané, vyhodená von oknom. Preto je vždy dôležité sledovať vyhľadávacie dopyty, analyzovať ich a reagovať na tie, ktoré sú nerelevantné a zbytočne odčerpávajú rozpočet. Analýzu vyhľadávacích dopytov je ideálne vykonávať na pravidelnej báze.

adwords daren&curtis

Ak ste identifikovali nerelevantné vyhľadávacie dopyty, je vhodné pridať ich ako vylučujúce kľúčové slová. Pozor však na to, v akom type zhody ich pridávate. Pridať vylučujúce kľúčové slovo vo voľnej zhode môže niekedy paradoxne zamedziť zobrazovaniu reklamy na relevantné kľúčové slová, ktoré sú nejakým spôsobom príbuzné práve tomu vylučujúcemu kľúčovému slovu.

Väčšinou tak vylučujúce kľúčové slová vkladáme v presnej zhode. Samozrejme, sú prípady, keď poslúži aj voľná zhoda, ale vždy si treba premyslieť, na aké kľúčové slová by sa nemala reklama spúšťať.

5. Relevantná vstupná stránka

Z pohľadu každej online kampane je vstupná stránka (landing page) jedna z jej najdôležitejších súčastí. Stále však narážame na kampane a reklamy, kde sa po prekliku dostaneme na nie veľmi relevantnú stránku, kde nenájdeme informácie nachádzajúce sa v reklamnom texte. Veľa PPC kampaní posiela zákazníkov na homepage, kde možno zákazník nájde potrebné informácie, avšak vyžadujete od neho, aby vykonal niekoľko ďalších krokov vrátane prekliku na ďalšiu podstránku. Nenechajte potenciálnych zákazníkov blúdiť na vašom webe a radšej im dajte hneď od začiatku to, čo skutočne hľadajú.

6. Sledujte a kontrolujte kampane pravidelne

Práca s kampaňou sa nekončí po jej spustení. Práve naopak. Kampaň je potrebné pravidelne monitorovať a vyhodnocovať jej výkonnosť. Je potrebné sledovať vyhľadávacie dopyty (odstraňovať nerelevantné dopyty), analyzovať konverzie, teda, aké slová či reklamné skupiny sú výkonné a ako sa dá ich výkonnosť ešte zvýšiť.

Môžete naraziť na kľúčové slová, ktoré by bolo vhodné zapracovať do štruktúry kampane alebo, naopak, po čase vypnúť tie kľúčové slová, ktoré sú neefektívne.

Je dôležité sledovať aj pozíciu reklamy. Nezabúdajte, že najviac rozšírení sa zobrazuje iba na prvom mieste. Pomocou správne nastavených rozšírení reklamy viete poskytnúť viac relevantných informácií potenciálnym zákazníkom, a zasiahnuť tak kampaňou čo najširšie publikum.