Tiež si to neviete vysvetliť? Vytvorili ste nový web, dali ste naň všetky informácie, ktoré sú podľa vás potrebné, strávili ste čas s agentúrou, dizajnérmi, developermi, a aj napriek tomu sa ľudia na vašom webe neorientujú. Hotjar tracking ukazuje, že nescrollujú, ostávajú v hornej časti stránky a váš dôležitý call to action button je paradoxne nižšie. Prečo je to tak?

Na webe je veľa textu

Častý problém, s ktorým sa stretávam, je, že väčšina webov obsahuje príliš veľa textu – bez evidentnej hierarchie či vizuálnych pomôcok.

Podľa prieskumov viac ako 79 % ľudí na stránkach text len skenuje (tzn. rýchlo prescrollujú web, hľadajúc riešenie ich problému či zadania). Ľudia na webe nečítajú. Po hodinách strávených svojpomocným spisovaním všetkých dôležitých údajov alebo opisov služieb môže niečo takéto znieť hrozne. Dôležité je pripraviť text tak, aby bol ľahko skenovateľný:

  • zvýraznením kľúčových slov a jasnou hierarchiou (viac tipov nájdete v tomto článku),
  • dodržiavaním pravidla: 1 myšlienka na 1 paragraf,
  • využívaním odrážok,
  • skrátením všetkých textov, ktoré napíšete, o polovicu a (ak je to možné) tú polovicu znova o polovicu,
  • v prípade, že predsa len máte viac textu, väčšie riadkovanie a kratšie odseky umožnia návštevníkom webu daný obsah prejsť rýchlejšie.

S prípravou textov a rozvrhnutím vám určite hravo pomôže copywriter, ktorý sa venuje textom umiestňovaným na weby, či ktorýkoľvek UX dizajnér.

ux, dizajn, daren curtis, blog, marketing

Stránka pôsobí nedôveryhodne

Ak vaša stránka vyzerá neaktuálne (sú na nej neaktuálne informácie, má starý layout), využívate na nej nekvalitné obrázky či obrázky s vodotlačou (verte či nie, stáva sa to dosť často), môže pôsobiť na používateľa nedôveryhodne. Používatelia si všímajú aj drobnosti, akými sú pravopisné chyby, preto je potrebné dať si na ne pozor.

Na stránke je málo textu

Menší problém, no ak používateľ po prvých sekundách strávených na vašom webe nevie povedať, kto ste a čomu sa venujete, je to rovnaký problém, ako keď je na ňom opisného textu priveľa.

ux, dizajn, daren curtis, blog, marketing

Menej textu? Skvelé. Nezabudnite však spomenúť, čomu sa reálne venujete

Chýbajú alebo sú nevhodne použité vizuálne pomôcky

Texty vysvetľujúce pohyb na stránke, intuitívne buttony, ikonky poukazujúce na typ informácie, na ktorý navigujú, breadcrumbs. To všetko sú vhodné vizuálne pomôcky. Pri vytváraní stránok sa na tieto detaily často zabúda.

A hoci sa už ľudia adaptovali na správanie sa na webe, stále je nutné pripomenúť a overiť jednoduché veci – vie používateľ, kde sa nachádza? Je informovaný, ako môže zrušiť alebo vrátiť danú akciu? Vie, ako nás môže kontaktovať?

ux, dizajn, daren curtis, blog, marketing

Stránka nemá jasný cieľ

Do tvorby webu investujete svoj čas a peniaze. Netvorte web len preto, lebo ho už majú aj všetci ostatní. Váš čas za to určite nestojí.

Už na začiatku si stanovte jasné ciele, ktoré chcete, aby používateľ na webe uskutočnil. Chcete, aby vyplnil formulár? Dozvedel sa o vašich nových službách? Objednal si váš produkt či stiahol e-book? Ak máte cieľov viac, čo chcete, aby spravil najskôr?

Stanovením cieľov uľahčíte tvorbu webu nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí vám ho pomáhajú tvoriť. Na základe vašich cieľov sa totiž vytvára celá štruktúra webu, umiestnenie prvkov či písanie textov.

Prezrite si svoj web a skúste sa vcítiť do kože človeka, ktorý naň prišiel prvýkrát. Vedeli by ste nájsť, čo potrebujete? Nie ste si istí? Radi sa na váš web pozrieme za vás a poradíme vám, ako ho zlepšiť.