Či už chodíte do práce, autom, hromadnou dopravou, bicyklom alebo peši, obvykle chodíte stále tou istou zaužívanou trasou. A určite je lemovaná reklamnými plochami, ktoré vedome alebo podvedome vnímate. Napríklad, keď sa zmení vizuál na bilborde a je na ňom úplne nová reklama, tak si ju všimnete. Všimnete si ju prvýkrát, možno aj druhý, ale po niekoľkých pozretiach jej už nevenujete pozornosť. Reklama síce stále svieti na tom istom mieste, ale vy ju už nevnímate až do momentu, keď sa opäť zmení.

Tento jav sa nazýva „Ad Fatigue“ alebo po slovensky unavená reklama. S týmto javom sa stretávame vo všetkých marketingových kanáloch. Najvýraznejšie sa tento jav prejavuje v PPC reklame, konkrétne v rámci facebookovej reklamy.

Unavené reklamy

„Ad Fatigue“ vzniká vtedy, keď ste svojmu cieľovému publiku ukázali daný banner príliš často a miera prekliku (CTR) začína výrazne klesať. So zvyšujúcou sa frekvenciou zobrazenia reklamy miera prekliku klesá a cena za klik začína rásť.

unavené reklamy

Takáto situácia môže nastať z viacerých dôvodov. Prvým a najčastejším môže byť, že ste reklamu zobrazili jednému používateľovi príliš často. Používateľ reklamu už nevníma, a preto na ňu už ani nereaguje.

Bannerová slepota vs. unavené reklamy

Podľa poslednej štúdie z roku 2013 z dielne „Infolinks“ (www.infolinks.com) 86 % používateľov trpí takzvanou bannerovou slepotou. Bannerová slepota je vlastne obranný mechanizmus, ktorý nás chráni pred informačným preťažením. Je však potrebné dať si pozor na to, že ak je bannerová slepota definovaná ako používateľská tendencia ignorovať reklamu preto, lebo si na ňu zvykli, „ad fatigue“ odkazuje na situáciu, keď klesá miera prekliku a konverzný pomer po tom, čo je reklama spustená určitý čas. Jednoducho povedané „Ad fatigue“ je symptóm a bannerová slepota je jej dôsledkom.

unavené reklamy

Ako predísť únave z reklamy

Existuje niekoľko tipov a rád, ako predísť únave z reklamy. Existujú viaceré platené nástroje ako napríklad Adespressoo či Qwaya. Ak nepoužívate niektoré z platených nástrojov, nezúfajte! Unavenej reklame sa vyhnete aj pomocou týchto troch krokov.

  1. Rotujte reklamy

Toto je najjednoduchší krok, ako predísť unavenej reklame. Bežná facebooková reklama dosiahne svoj výkonnostný vrchol v priebehu troch dní (z pohľadu miery prekliku) od spustenia, čiže reklamy by sa mali striedať po troch až štyroch dňoch. Samozrejme, ak vidíte, že reklama je stabilná a nedochádza k výkonnostnému poklesu, interval výmeny sa môže predĺžiť. Ak máte rôzne bannery na ten istý produkt, pokojne si túto výmenu naplánujte vopred. Aj keď ide o ten istý produkt alebo službu, ale obsah reklamy sa líši, cieľové publikum bude vnímať reklamu ako novú.

  1. Rovnováha medzi publikom a rozpočtom

Ďalším spôsobom, ako predísť únave z reklamy, je nájsť rovnováhu medzi veľkosťou publika a výškou rozpočtu. Ak je publikum príliš malé a rozpočet je príliš „štedrý“, frekvencia zobrazovania bude rýchlo rásť. Ak je nárast rýchly, rýchlejšie sa prejaví aj únava reklamy.

Aby sme predišli takejto situácii, je nutné sledovať frekvenciu zobrazovania reklamy a zasiahnuť, ak sa začne zvyšovať. Výška samotnej frekvencie opäť závisí od samotného produktu a cieľovej skupiny. Väčšinou však platí, že ak frekvencia presiahne dve zobrazenia na používateľa, je to už veľa. No opakujem, závisí od produktu, cieľovej skupiny a samotnej stratégie.

Ak je zvýšenie frekvencie spôsobené vysokým rozpočtom, stačí rozpočet znížiť a presunúť na ďalšie kampane.

  1. Segmentujte svoje cieľové publikum

Ak rotujete reklamy, mali by ste skúsiť rotovať aj samotné publikum. Ak máte veľké publikum, skúste ho rozdeliť na viaceré segmenty, napríklad podľa veku, a obmieňať ho tak, aby každý segment publika videl iný banner. Respektíve, skúste ich vzájomne rotovať tak, aby každý segment videl každý banner. Viete tak odhaliť aj určité vzorce správania alebo zistiť, ako reaguje dané publikum na konkrétny banner, čo vám uľahčí tvorbu a optimalizáciu bannerov do budúcnosti.

Boj s veternými mlynmi?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že boj s „Ad fatigue“ je povestným bojom s veternými mlynmi. Lenže opak je pravdou a tento boj patrí medzi bežnú a poctivú správu v každej online reklamnej kampani. Keďže reklamné kampane na Facebooku patria medzi PPC kampane, je vždy škoda platiť za reklamu viac, ak nemusíte.