Od nášho klienta Bebe Hair sme dostali v podstate štandardné zadanie. To sa nám vďaka premyslenej stratégii a využitiu moderných formátov podarilo splniť celkom nadštandardne. Navyše sme pomohli zvýšiť návštevnosť natoľko, že klient musel hľadať do salónu nové posily. 

Čo bolo našou úlohou?

Cieľom celej kampane bolo posilniť povedomie o značke Bebe Hair ako o sieti príjemných a moderných salónov krásy s profesionálnymi a šikovnými ľuďmi a vysokokvalitnou kozmetikou. Sekundárnym cieľom bolo zvýšenie návštev v konkrétnom salóne v Zuckermandeli.

Zvýšili sme klientovi dopyt aj obrat

„V pobočke Zuckermandel sme zvýšili telefonické rezervácie o 91 % a obrat o 20 %“

V rámci webovej stránky sa od spustenia kampane zvýšil mesačný dopyt po pobočke v Zuckermandeli o 74 %. Počet mesačných telefonických rezervácií do Zuckermandelu (prostredníctvom stránky) sa nám podarilo zvýšiť až o 91 %!

bebe hair case study

Za prvé štyri mesiace sa nám podarilo zvýšiť mesačnú návštevnosť webovej stránky z 1683 na 3100 ľudí za mesiac, čo predstavuje zvýšenie o 84 %. Ďalšie mesiace sa návštevnosť stabilizovala a aj napriek zníženiu budžetu o polovicu sme ju dokázali udržať na rovnakej úrovni. Táto návštevnosť sa udržala najmä vďaka vracajúcim sa návštevníkom. Pred spustením kampane bol priemerný počet opakovaných návštev na stránku 347, čo sa po kampani zmenilo až na 776, čo predstavuje zvýšenie až o 124 %.

Zlepšené čísla sme zaznamenali nielen v Zuckermandeli, ale aj v ostatných pobočkách. Mesačný dopyt v pobočke Apollo vzrástol o 101 % a v Twin City o 70 %.

Od začiatku spolupráce sa mesačné obraty Bebe Hair zvýšili priemerne o 16 %. V pobočke v Zuckermandeli sa zvýšil počet objednávok v priemere o 10 % a obrat o 20 %.

„Zvýšený dopyt po ich službách spôsobil väčší dopyt po zamestnancoch v pobočkách.“

Cieľ zvýšiť povedomie o značke a posilniť predaj v pobočke v Zuckermandeli sa nám podarilo s prehľadom splniť. Bebe Hair aktuálne rieši iný „problém“, za ktorý môže tak trochu naša kampaň. Zvýšený dopyt po ich službách spôsobil potrebu zvýšiť počet zamestnancov v pobočkách. Preto už teraz pripravujeme s klientom employer branding kampaň, ktorá pomôže značke získať nových kvalitných zamestnancov a vyťažiť maximum zo zvýšeného záujmu o ich služby.

Ako sme pristupovali k stratégii

Celú kampaň sme postavili na dvoch strategických bodoch.

Až 85 % Slovákov sleduje online videá. Používatelia zároveň trávia na YouTube priemerne až 48 minút týždenne.“

Preto sme sa pri zvyšovaní povedomia o značke sústredili najmä na online videá, ktoré sú dnes top brand awareness formát. Druhý cieľ, a to zvýšenie predaja, sme zastrešili sofistikovaným remarketingom v rôznych nákupných fázach cieľovej skupiny.

Pred spustením celej kampane sme museli urobiť na webovej stránke pár technických úprav, keďže webová stránka tvorí 80 % úspechu celej kampane.

Zvýšenie predaja v pobočke v Zuckermandeli bolo pre klienta prioritou číslo jeden, preto sme túto pobočku vytiahli na stránke na prvé miesto, a ukázali ju tak ako úplne prvú alternatívu.

V mobilných zariadeniach klikajú používatelia väčšinou najmä na elementy, ktoré uvidia hneď na vrchnej časti stránky. Tento predpoklad nám neskôr potvrdil aj analytický nástroj hotjar, vďaka ktorému sme sledovali správanie sa používateľov na webovej stránke spoločnosti. Postupne sme vďaka tomuto nástroju vylaďovali celý web počas priebehu kampane tak, aby sme maximalizovali jej efekt. Okrem vyššie spomínanej zmeny usporiadania pobočiek sme pridali na každej podstránke aj relevantné CTA prvky a buttony s výzvou na objednanie sa do Bebe Hair.

Pri zvyšovaní povedomia o značke sme potrebovali v prvom rade zoznámiť ľudí so značkou Bebe Hair. Na toto zoznámenie a následnú prezentáciu benefitov spoločnosti sme využili online videá na Facebooku a YouTube cielené na ľudí žijúcich v Bratislave, so záujmom o beauty a módu.

Precízna segmentácia zvyšuje CTR

Vďaka precíznej segmentácii sme sa dokázali pravidelne pripomínať tým používateľom na Facebooku, ktorí sa bližšie zaujímali o Bebe Hair. Navyše sme týchto ľudí zachytávali aj vďaka Google Ads bannerom. Pri kampani sme sa však sústredili aj na segmentáciu cieľovej skupiny podľa pohlavia, pretože pri téme kaderníctvo a salón krásy reagujú muži a ženy na odlišné podnety. Preto sme každému pohlaviu ukazovali bannery s odlišnou grafikou a inými benefitmi.

bebe hair case study

Akvizícia je super, no z biznisového hľadiska je menej nákladné udržať si zákazníka a presvedčiť ho, aby naše služby využil znova. Preto sme sa sústredili aj na tento aspekt a snažili sa vybudovať čo najväčšiu základňu vracajúcich sa zákazníkov. Spravili sme to tak, že po uplynutí určitého času od nákupu sme sa zákazníkom opäť pripomínali prostredníctvom bannerov na Facebooku a v sieti GDN.

bebe hair case study

V kampani sme na budovanie brandu využívali aj searchovú reklamu, ktorú sme v prvej fáze kampane cielili na ľudí hľadajúcich kaderníctvo, salón krásy, kozmetické salóny či manikúru v Bratislave. Podporili sme tak celkový imidž Bebe Hair ako kvalitného salónu krásy a zároveň sme odprezentovali všetky typy ponúkaných služieb.

Vyjadrenie klienta

O klientovi

Bebe Hair je sieť salónov krásy v Bratislave, ktoré sa zameriavajú na kadernícke a kozmetické služby, manikúru a pedikúru. V Bratislave má tri prevádzky – v Zuckermandeli, Twin City a Apolle. Jednou z hlavných výhod Bebe Hair je kvalitný a profesionálne vyškolený personál.

 

Mohlo by vás zaujímať: