Ako sme už spomínali v našom prvom článku o prístupoch, stratou prístupov k účtom stratíte to najcennejšie = dáta. V pokračovaní sa preto pozrieme na prístupy do Facebookových reklamných účtov, cez ktoré sa spúšťajú reklamy nielen priamo na Facebooku, ale i na Instagrame.

Pripomeňme si však, čo okrem straty dát hrozí, ak prístupy stratíte či udelíte nesprávnym spôsobom:

  • Nutnosť znova zakladať všetky reklamné účty
  • Nutnosť znova budovať FB page
  • Nutnosť znova nastaviť meranie dát
  • Ak je vo FB účte mnoho ľudí bez tzv. dvojfaktorového overenia, môžu sa do účtu nabúrať hackeri
  • Pomsta bývalého zamestnanca v podobe minutia peňazí 🙂

Ako by ste mali facebookové reklamné účty tvoriť a zdieľať?

V rámci FB Ads, teda reklame na sociálnych sieťach, je to s prístupmi zložitejšie ako na Google.

Aby sme ich mohli lepšie priblížiť, je nutné najprv pochopiť štruktúru a hierarchiu tzv. FB Business manageru, teda firemného marketingového účtu. Business manager by mal pre každú firmu existovať len 1 a mala by ho vytvoriť osoba, ktorá je vo firme dlhodobo (a dlhodobo plánuje i ostať). Cez FB Business manager sa spúšťa reklama nielen na Facebooku, ale aj na Instagrame, keďže tieto siete patria pod jednu spoločnosť.

Pod firemným marketingovým účtom je možné vytvárať tzv. Ad accounts, teda reklamné účty, v ktorých sa priamo nastavujú kampane s reklamami. Môže ich byť viacero a nazdieľané môžu byť rôznym ľuďom (napr. jeden môže byť pre účely agentúry, druhý pre interné účely klienti si často sami sponzorujú príspevky navyše mimo kampaní, následne tak majú lepší prehľad a oddelené faktúry na svoje aktivity a aktivity v spolupráci s agentúrou). Reklamné účty nemôžu existovať bez firemného marketingového účtu.

Oddelenou entitou je FB stránka (page). Môže existovať samostatne a následne môže byť prepojená s FB Business managerom, aby sa cez reklamný účet mohli spustiť reklamy v jej mene.

Park Snow Donovaly banner

Reklama vytvorená cez reklamný účet našej firmy, bežiaca pod naším FB page daren&curtis.

V rámci FB nie je možné využiť všeobecný e-mail či umelo vytvorený profil na vytvorenie Business Manageru, pretože tento profil bude do pár dní Facebookom zablokovaný. Po tom, čo Business manager vytvorí osoba z firmy, mala by pridať ešte ďalšieho dlhodobého zamestnanca ako administrátora (osobu s najvyššími oprávneniami). Urobiť by tak mala preto, aby v účte vždy ostal niekto, kto vo firme stále pracuje. 

Aké problémy často nastávajú na Facebooku?

Často sa stretávame s problémom, že Business Manager založil niekto, kto už vo firme dávno nepracuje. Vtedy nastáva problém, pretože je nutné kontaktovať bývalého zamestnanca a vyriešiť s ním prevedenie práv na novú osobu. 

Iným problémom býva tiež prepojenie FB page so starým, už nevyužívaným Business managerom. FB page môže byť vždy priamo prepojená len s jedným Business managerom a to znamená, že ak je prepojená s takým, ku ktorému sa už neviete dostať, máte často jednoducho smolu. Ak sa vám nepodarí odpojiť FB page od starého Business manageru a pripojiť k novému, nebudete pod ňou vedieť spustiť reklamu. Vtedy je bohužiaľ riešením už len vytvoriť novú page alebo to skúsiť vykomunikovať so supportom Facebooku.

FB V SKRATKE: Ako to teda má byť správne?

Business Manager a FB page by ideálne mala vytvoriť rovnaká osoba. Osoba, ktorá je vo firme dlhodobo. Do FB page a Business Managera udelí prístup ďalšej osobe z firmy. Následne sa prepojí Business manager a FB page. Potom môže byť pozvaná do účtu agentúra (buď sa ako partner pridá Business manager agentúry alebo sa do vášho Business manageru pridá konkrétna osoba z agentúry). Stačí ju pozvať iba do FB Business Managera, keďže FB page by už s ním mala byť vopred prepojená.

Štruktúra rozdelenia FB Ads a FB page prístupv

Aké prístupy udeliť agentúre?

Agentúra väčšinou nastavuje všetky od nuly alebo potrebuje zmeniť nastavenie po predchádzajúcej agentúre, preto odporúčame udeliť tie najvyššie oprávnenia u každého nástroja (označené ako adminské). Následne sa môžu po úvodných nastaveniach znížiť.

Nezabúdajte, že ak ste v situácii, že boli vaše reklamné účty vytvorené pod agentúrou a nie je možné ich previesť na vás (napr. agentúra nastavila vaše kampane v rámci agentúrneho reklamného účtu, kde v minulosti bežali iné kampane), odporúčame vám poprosiť agentúru o export čo najväčšieho množstva dát.

Veríme, že vám je problematika prístupov do reklamných účtov po prečítaní článkov jasnejšia. Radi vám však v tejto oblasti poradíme a pomôžeme s ich správnym nastavením, neváhajte sa nám ozvať.