Často sa v daren&curtis stretávame s tým, že naši noví klienti nemajú prístup do firemných reklamných účtov, príp. vôbec nevedia, či dané účty vôbec existujú. Ak si matne spomenú na to, že v minulosti napr. mali založený Google Ads reklamný účet, častokrát nevedia, kto ho zakladal a kto všetko má k ich účtu, a tým pádom i k cenným firemným dátam, prístup. Práve pre to si na tieto fakty posvietime v našom článku.

Stratou prístupov k účtom stratíte to najcennejšie = dáta

Možno si vravíte, “Nevadí, veď začneme odznova s novými účtami”. To je samozrejme možné. Problémom však je, že špecialisti, ktorý sa majú pustiť do nových kampaní, nemajú žiadne podklady. Všetky nastavenia či typy kampaní si musia znova otestovať, aj keď to pred nimi už možno niekto urobil. Vaše prostriedky tak putujú v podstate “znova do toho istého”. 

Špecialisti vedia navrhnúť, čo by pre vašu firmu mohlo fungovať. Ale historické dáta ich odhady môžu posunúť úplne na inú úroveň, preskočia vďaka nim pár krokov a môžu tak s kampaňami dosiahnuť lepšie výsledky. Nebudú testovať znovu niečo, čo predtým jasne nefungovalo. Preto by ste mali prístupom k reklamným účtom venovať zvýšenú pozornosť, predídete tak mnohým potenciálnym problémom. A najmä sa vyhnete plateniu za niečo, za čo ste už v minulosti zaplatili. Treba podotknúť, že čas na vytvorenie a nastavenie kampaní sa môže natiahnuť aj na desiatky hodín, ak máte napr. väčší e-shop.

Čo hrozí, ak stratím prístupy / udelím ich nesprávnym spôsobom?

  • Strata dát
  • Nutnosť znova zakladať všetky reklamné účty
  • Nutnosť znova nastaviť meranie dát
  • Pomsta bývalého zamestnanca v podobe minutia peňazí 🙂

Ako by ste mali reklamné účty tvoriť a zdieľať?

V tejto sekcii si objasníme ideálne prípady tvorby a zdieľania účtov v rámci Google. Ak by vás zaujímalo viac informácií o jednotlivých nástrojoch a ich účeloch, po kliknutí na nadpisy sa dostanete na naše články, ktoré ich opisujú. Prečítať si môžete tiež náš článok o tom, čo presne je PPC reklama.

Google Ads

Pod záštitou Google nájdete viaceré nástroje. Účtom, v ktorom sa nachádzajú reklamy, je Google Ads. S týmto účtom musí byť previazané Gmailové konto. To znamená, že ideálnym riešením je vytvoriť pre marketing vašej firmy všeobecné Gmailové konto (napr. marketing.autoservislux@gmail.com), pod ktorým sa následne vytvorí Google Ads účet. Neodporúčame využívať osobné Gmailové kontá zamestnancov, keďže nemusia vo firme zostať navždy. Ak už je takýto účet vytvorený, odporúčame doň pridať ďalších zamestnancov, aby sa účet v budúcnosti nestratil a vždy mala k nemu prístup osoba z firmy. 

Nasleduje pridanie Gmailu agentúry do účtu, je potrebné udeliť agentúre dostatočne vysoké práva na správu, no neodporúčame udeľovať adminské práva ( = najvyššie práva; v tomto prípade by vás mohla agentúra z účtu odstrániť). Gmail a Google Ads účet môže vytvoriť agentúra i za vás, pridá svoj agentúrny Gmail a prístupové údaje do účtu vám po vytvorení zašle. Druhou možnosťou je prepojiť váš účet s tzv. MCC agentúry (My Client Center, pod MCC agentúra združuje účty svojich klientov).

Google Analytics

Pod rovnakým Gmailom by mal byť vytvorený aj účet Google Analytics. Analytics je nástroj, vďaka ktorému je možné merať správanie užívateľov na webe. V rámci nastavení je potom možné pozvať agentúru do účtu pomocou jej agentúrneho Gmailu. Agentúre je vždy vhodné udeliť čo najvyššie práva (ktoré však nie sú adminské, aby vás nikto nemohol z účtu odstrániť), keďže musí v účte nastaviť merania. Nestačia tak prístupy na čítanie. Dôležité je, že ak sa spolupráca s agentúrou ukončí, všetky nazbierané dáta ostanú vám a nie agentúre. Vy už len jednoducho v nastaveniach účtu agentúre odoberiete prístup. Neprídete tak o vzácne dáta, na ktorých môžete v budúcnosti stavať.

Google Tag Manager

Tag Manager je nástrojom, vďaka ktorému je jednoduchšie na webe merať konkrétne konverzie (ciele; napr. odoslanie formuláru). Vďaka GTM nepotrebujeme na nastavenie každej maličkosti programátora a tak sa práca uľahčuje. Je nástrojom, ktorý klienti často vôbec nevyužívajú a tvoríme ho pre nich my ako agentúra. Tiež však odporúčame zvoliť postup ako pri predchádzajúcich nástrojoch, a teda vytvoriť ho pod firemným Gmailom a následne udeliť dostatočný prístup na Gmail agentúry. Ak prístup stratíme, musí sa meranie nastaviť odznova v novom GTM. Pre klienta to teda znamená, že musí zbytočne zaplatiť znovu za niečo, za čo už v minulosti platil, ako sme už prízvukovali v úvode článku. Nastavenie merania kampaní tiež nie je chvíľková záležitosť, preto sa táto chyba môže veľmi predražiť.

Google Merchant

Merchant je nástroj, vďaka ktorému je možné spustiť určité typy kampaní (napr. Shopping kampane). Vytvorený a nazdieľaný by mal byť rovnakým spôsobom ako všetky vyššie spomenuté nástroje.

Google Search Console

Search Console je nástrojom, ktorý agentúra využije najmä v rámci SEO spolupráce. U prístupov platia i pri Search Console rovnaké pravidlá.

Aké problémy často nastávajú u Google účtov?

Najčastejšie sa stretávame s problémom, kedy bývalá agentúra vytvorila Google Ads účet priamo svojim MCC (My Client Center) a je tak vlastníkom (owner) účtu. Následne klienta do účtu vôbec nepridá alebo ho pridá len ako používateľa. Po ukončení spolupráce ale ostáva vlastníkom, čo určite nie je ideálne riešenie. Preto by ste vždy mali svoju bývalú agentúru požiadať o prevedenie práv na vaše firemné Gmail konto, ktoré je pridané v Google Ads účte. Následne môžete jednoducho pridať novú agentúru.

Google v skratke: Ako to teda má byť správne?

Vytvárajte si všetky Google účty pod jedným Gmail kontom a uložte si prístupové údaje na bezpečné miesto. V prípade spolupráce s agentúrou jej všetky účty len nazdieľate. V daren&curtis sa snažíme klientov nezaťažovať a tak väčšinou vytvoríme účty pod dohodnutým Gmail kontom my, nazdieľame prístupy našej agentúre a Gmail konto odovzdáme klientovi, ktorý si následne zmení heslo. Klient má tak istotu, že bude mať vždy prístup k svojim dátam.

Štruktúra rozdelenia Google prístupov

Aké prístupy udeliť agentúre?

Agentúra väčšinou nastavuje všetky od nuly alebo potrebuje zmeniť nastavenie po predchádzajúcej agentúre, preto odporúčame udeliť tie najvyššie oprávnenia u každého nástroja (označené ako admin či správcovské). Tieto práva stačí udeliť na úvod, po nastavení sa môžu znížiť.

Ak ste v situácii, že boli vaše reklamné účty vytvorené pod agentúrou a nie je možné ich previesť na vás, odporúčame vám poprosiť agentúru o export čo najväčšieho množstva dát.

O prístupoch do facebookových reklamných účtov sa dozviete viac v pokračovaní tohto článku. Ak by ste s prístupmi do Google potrebovali pomôcť, neváhajte sa nám ozvať. Poradiť vám vieme i s ďalšími nástrojmi, nie len s tými, ktoré spomíname vyššie v článku.