Táto kampaň bola vcelku netradičná. Dvakrát sme ju vypínali pred ukončením a ani raz sme nevyčerpali celý vyčlenený budget. Podarilo sa nám vypredať klientove zásoby produktov nielen na našom, ale aj na zahraničnom trhu. Prečítajte si, ako sme to dosiahli.

O akú kampaň išlo?

Značka Vertebro priniesla na trh inovatívnu balančnú zdravotnú stoličku, ktorá napomáha aktívnemu držaniu svalstva počas dlhodobého sedenia. Vďaka tomu predchádza neprirodzenému ohnutiu chrbtice a, samozrejme, jej bolestiam. Využitie nájde predovšetkým v kancelárskych priestoroch.

Čo bolo naším cieľom?

Našu spoluprácu s klientom sme začali ešte v roku 2017. Keďže stoličky Vertebro neboli veľmi známe na trhu, cieľom kampane bolo primárne zvýšiť povedomie o stoličkách značky Vertebro a následne  zvýšiť ich predaj. Hlavnou cieľovou skupinou kampane boli ľudia so sedavým zamestnaním (účtovníčky, programátori, architekti, …), na ktorých sme cielili všetky naše kampane.

V kampani sme sa primárne zameriavali na searchové kampane v Google, ktoré cielili na kľúčové slová zamerané na konkurenciu a výrazy súvisiace so zdravým sedením, ako sú aktívne, kancelárske, ortopedické a ergonomické stoličky.

Searchové kampane podporovali aj bannerové reklamy na Facebooku a v GDN, v ktorých sme využili produktovú aj imidžovú kreatívu.

Voľba kreatívy: s produktom alebo bez?

Keďže online marketing je z veľkej časti o skúšaní a testovaní, nebolo tomu inak ani pri tejto kampani.

Testovali sme imidžovú a produktovú kreatívu. Na základe a/b testingu sme zistili, že produktová kreatíva performovala omnoho lepšie, preto sme ďalej v kampani pokračovali práve s touto verziou.

 

Zároveň sme v Google Ads testovali najvýkonnejšiu searchovú kampaň. Z výsledkov nám vyplynulo, že kampaň zameraná na konkurenciu a ortopedické a ergonomické stoličky dosahovala najlepšie výsledky. Preto sme sa pri nich snažili pokryť čo najviac vyhľadávacích dopytov.

Taktiež sme si určili za cieľ dosiahnuť maximálny zásah vo vyhľadávaní pri kľúčovom slove „aktívna stolička“ a „aktívne sedenie“ (i keď tieto výrazy v tej dobe ešte neboli až tak vyhľadávané, práve oni najviac vystihovali náš produkt – stoličku Vertebro).

Porovnávali sme cielenie bannerov na záujmy verzus nákupné úmysly. Vyšlo nám, že cielenie na nákupné úmysly performovalo lepšie, preto sme neskôr preferovali práve to.

Je dobré uvádzať cenu produktu hneď?

Podobne ako pri kreatívach, aj v searchových kampaniach sme testovali aj rôzne reklamné texty, aby sme maximálne zefektívnili kampane. Pri zisťovaní ceny konkurenčnej stoličky sme testovali, či bude efektívnejšie uvádzať cenu stoličky Vertebro už priamo v textoch alebo najprv predstaviť produkt a jeho benefity s tým, že cenu sa spotrebiteľ dozvie až pri návšteve na webe. Na základe dát sme vyhodnotili, že druhá verzia, teda predstavenie produktu s cenou uvedenou až na webstránke, je úspešnejšia.

Klient nás nečakane požiadal o vypnutie kampane

Po 4 mesiacoch trvania kampane sme dostali od klienta nečakanú požiadavku – aby sme zastavili kampaň. Stoličky sa totiž vypredali. Z naplánovaného budgetu sme tak minuli len 85,29 % a cieľ zvýšiť predaj sme naplnili veľmi rýchlo a nad klientove očakávania.

O rok neskôr vstupujeme aj na český trh

Po úspešnej kampani na Slovensku a doplnení zásob stoličiek sme sa po konzultácii s klientom rozhodli, že so značkou Vertebro v roku 2018  expandujeme aj na zahraničný trh – do Českej republiky.

 

Ešte pred spusteným kampane v susednej republike bol produkt mierne upravený a vylepšený, a preto sme pripravili do kampane aj bannery s novými vizualizáciami a prispôsobili sme tomu celú kreatívu.

Keďže v roku 2017 veľmi dobre performovali searchové kampane zacielené na konkurenciu – ortopedické a ergonomické stoličky, túto stratégiu sme aplikovali aj v roku 2018. Snažili sme sa u nich zasiahnuť maximálny počet vyhľadávacích dopytov.

Predchádzajúcu stratégiu sme ešte rozvinuli, aby bola komplexnejšia. Využili sme metódu SEE-THINK-DO-CARE. V jednotlivých fázach sme si vytýčili tieto ciele:

(SEE) – Predstavenie stoličky Vertebro ľuďom, ktorí ju nepoznajú

(THINK) – Prezentácia vizualizácií a farebných prevedení stoličiek

(DO) – Motivácia potencionálneho zákazníka k nákupu prostredníctvom konkrétneho motivačného faktora – doprava zadarmo.

Okrem bannerov tvorili kampaň aj videá. Tie sa na Facebooku a Youtube zobrazovali ľuďom, ktorí už navštívili web. Tieto médiá sme začali výraznejšie používať až po dvoch mesiacoch trvania kampane, nakoľko sme potrebovali nazbierať dostatočne veľké publikum na remarketing. Až po ich nasadení začala kampaň aj výraznejšie performovať a mesačne sa predaje zvýšili o 180 %.

Bez A/B testingu to nejde

Na začiatku kampane sme opäť robili a/b testing kreatívy.  Použili sme už len produktové bannery, ktoré v roku 2017 dobre performovali. Po vyše mesiaci sme získali dostatočné množstvo dát a vybrali sme kreatívu, ktorá najlepšie performovala.

 

V oboch krajinách sme testovali, ktorý mediálny kanál je efektívnejší a najviac sa podieľa na tvorbe objednávok. Vyšlo nám, že facebookové kampane podnecujú na Slovensku a v Česku väčšinu objednávok. Preto sme väčšiu mieru budgetu alokovali do tohto kanála, no stále sme sa sústredili aj na Google Ads kampane.

Scenár sa opäť zopakoval

V roku 2017 sme neplánovane vypínali kampaň po 4 mesiacoch. V roku 2018 sa to stalo znovu. Tentokrát sme od klienta dostali pokyn na zastavenie kampane už po 3 mesiacoch. Dôvodom bolo opäť vypredanie všetkých zásob stoličiek. V rámci plánovaného budgetu pre túto kampaň sme z neho stihli vyčerpať len 61,63 %.

A čo na to samotný klient?

Zaujíma vás, čo povedali o spolupráci s nami aj ďalší klienti? Prečítajte si ich vyjadrenia na darencurtis.sk/povedali-o-nas/