GDPR je už neodvratne tu a čo všetko to pre online znamená, sa už riešilo a bude riešiť v najbližších týždňoch a mesiacoch. Jednou z najdiskutovanejších tém boli cookie súbory.

Chaos, ktorý vznikol s cookie súbormi, bol spôsobený tým, že tieto súbory má riešiť nariadenie EÚ s názvom „ePrivacy“. Toto nariadenie malo byť platné v súbehu s GDPR, čo sa však nestalo a „ePrivacy“ bude v platnosti možno niekedy v auguste 2018.

GDPR

Súhlas s cookie súbormi

Ako to teda bude vyzerať s cookie súbormi? Vyskakovacie okná ostávajú a informácia, ktorá sa v nich nachádza, sa v podstate nemení. Len nezabúdajte, že musí byť explicitne napísané, s akým cieľom sa cookie súbory používajú a nezabudnite ani na odkaz na zásady ochrany údajov. Ako je to potom so súhlasom používateľa, ktorý sa spomína v GDPR? Cookie súbory neidentifikujú používateľa, ale zariadenie, ktoré môže využívať viacero používateľov. V princípe vychádzame z toho, že používateľ určuje nastavenie svojho zariadenia alebo prehliadača. Samotné nastavenie môžeme považovať za súhlas a prehliadač je nástrojom sprostredkovania súhlasu na spracovanie osobných údajov. Pozor, takýto súhlas však nemôže odobriť ďalšie nedostatky, nezrovnalosti či nezákonné postupy v rámci spracovania osobných údajov.

cookie súbory

Zhrňme si to

Pre cookie súbory nevyhnutné na zaistenie chodu webových stránok a internetových služieb nie je nutné získať súhlas používateľa. Pre všetky ostatné cookie súbory je nutné získať súhlas. Ako je spomenuté vyššie, za súhlas môžeme považovať samotné používanie prehliadača s príslušným nastavením.