Za posledné dva mesiace sa objavilo niekoľko noviniek z dielne Facebooku. Niektoré veľmi zaujímavé a veľmi praktické, iné zas, bohužiaľ, v našich končinách zrejme nevyužijeme.

Pozrel som sa na posledné novinky bližšie a mám pre vás prehľad tých najzaujímavejších.

Facebook maják – Beacon

Priblíženie biznisu svojim zákazníkom je odteraz v rámci Facebooku opäť o niečo jednoduchšie. V rámci rozšírenia „Place Tips“ sa objavila novinka nazvaná „Facebook Bluetooth Beacon“. Táto služba umožňuje aktívnym používateľom poskytnúť informácie o vašom podniku a motivuje ich stať sa vaším fanúšikom.

V podstate ide o malý Bluetooth vysielač, ktorý umiestnite tam, kam potrebujete. V momente, keď vás zákazník navštívi a otvorí si Facebook aplikáciu, odošle sa do jeho zariadenia cez Bluetooth signál. Na displeji sa mu objavia informácie týkajúce sa vášho biznisu a vašej stránky.

daren curtis, messenger, facebook, blog, reklamna agentura
Zdroj: https://placetips.fb.com/beacons/

Celé to prebieha rýchlo a zákazníkovi sa zobrazia na displeji tieto informácie:

 • uvítacia fotka
 • výzva na lajknutie stránky
 • vaše facebookové príspevky
 • odporúčania jeho priateľov na váš podnik

Háčik je však hneď v podstate fungovania Beacons. Zákazník musí mať zapnutý Bluetooth a zároveň sledovanie polohy. Beacons nezbierajú žiadne dáta a nerušia Wi-Fi signál.

Koniec neúmyselných kliknutí a zobrazení

Platiť za kliknutia a zobrazenia, ktoré sú nezamýšľané, bolo tak trochu nefér. Google to má vyriešené veľmi dobre, no Facebook s tým dlho nič nerobil. Časy sa menia a aj Facebook sa pustil do boja s nechcenými kliknutiami. Ide o dve zmeny, ktoré by mali prispieť k presnejšiemu meraniu výsledkov.

Nebudú sa už účtovať ani započítavať neúmyselné kliknutia na reklamy v „Audience Network“. Nesprávne umiestnená a zacielená reklama spôsobuje, že používatelia kliknú náhodou, nechtiac. Tieto interakcie sú potom rýchlo ukončené, pretože si používateľ uvedomí omyl a snaží sa rýchlo odísť. Za takéto prípady vám Facebook už nebude účtovať nič.

Facebook bude po prekliknutí na Landing Page merať aj čas, ktorý na nej používateľ strávi. Vďaka tomu zistí, či ide o neúmyselný preklik alebo nie. Limit je stanovený na 2 sekundy. Ak teda používateľ strávi na webe menej ako dve sekundy, preklik sa nezaznamená a inzerentovi sa nič nezaúčtuje.

Facebook pridáva aj dve nové metriky, ktoré majú napomôcť presnejšiemu meraniu výsledkov. Ide o „Celkové zobrazenia“ a o „Zobrazenia spôsobené automatickým obnovením stránky“.

Celkové impresie zahrnú všetky zobrazenia, zaúčtované a nezaúčtované. Zobrazenie sa považuje za nezaúčtované, ak k nemu príde po vyčerpaní rozpočtu na zobrazovanie reklamy alebo ak bola reklama označená za klamlivú.

Zobrazenia spôsobené automatickým obnovením stránky sa týkajú reklamy v pravom stĺpci. Tie totiž nie sú statické. Pravidelne sa obnovujú, a teda Facebook môže v tomto priestore ponúkať viac reklám. Tento nový typ zobrazení vám jednoducho oznámi, koľko zobrazení vašich reklám je výsledkom obnovenia prehliadača.

Cielenie reklamy na záujemcov o udalosť

Facebook pridáva nový spôsob zacielenia v rámci udalostí. Po novom bude možné cieliť reklamu na používateľov, ktorí sa o danú udalosť zaujímajú.

Propagácia udalosti na Facebooku patrí dnes medzi bežné činnosti. Nová funkcia zlepšuje prácu s eventami. Bude totiž možné vytvoriť nové publikum z používateľov, ktorí buď potvrdili účasť, alebo záujem. Výhodou je aj to, že bude možné poskladať publikum aj z ľudí, ktorí majú záujem aj o viaceré udalosti naviazané na vašu Facebook Page.

daren curtis, messenger, facebook, blog, reklamna agentura

Nové cielenie je k dispozícii rovnako v Správcovi reklám, ako aj v Power Editore. Čo sa týka umiestnenia, môžete zasiahnuť používateľov na Facebooku, Instagrame a aj na Audience Networku.

Vylepšený Messenger

Vývojári Facebooku sa pozreli aj na Messenger. Prešiel niekoľkými aktualizáciami, ktoré majú zlepšiť jeho funkčnosť, a pribudlo aj pár nových CTA tlačidiel.

Messenger umožňuje používateľom vykonávať jednoduché platby priamo v rozhraní samotnej aplikácie. Zjednodušenie nastalo najmä pre vývojárov, ktorým sa uľahčí vytváranie platobného prostredia a implementácia chatbotov.

Pribudli nové CTA tlačidlá, ktoré sa dajú pridať. Doposiaľ bolo možné pridať len tlačidlo „Send Message“, teraz si však môžeme vybrať z týchto možností:

 • Shop Now
 • Get Support
 • Play Now
 • Get Started

Zlepšili sa aj automatické konverzácie. Chatboti už vedia komunikovať na vyššej úrovni. Vylepšená funkcia spracovania prirodzeného jazyka automaticky zistí význam a obsah správy, ktorú používateľ odošle. Tento obsah sa odovzdá botu, ktorý bude na základe poskytnutých informácií schopný vybrať z niekoľkých variantov odpovedí. Napríklad:

 • pozdrav
 • rozlúčenie
 • poďakovanie
 • dátum a čas
 • miesto
 • suma peňazí
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • URL adresa

Takisto sa zjednoduší proces presunutia zákazníka z konverzácie s botom do konverzácie s reálnou osobou. Vďaka tomu sa výrazne zlepší poskytovanie informácií používateľovi v prípade, že bot už je na hranici svojich možností.

daren curtis, messenger, facebook, blog, reklamna agentura

Global Pages končia

Zmeny neobišli ani globálne stránky. Podľa najnovších informácií od zákazníckej podpory sa Facebook rozhodol skončiť s podporou „Global Pages“. Aktuálne Global Pages ostávajú, ale Facebook už nové žiadosti neprijíma.

Avšak funkcie a výhody globálnej stránky budú suplovať dodatočné nastavenia, ktoré Facebook umožní. Ak je váš obsah pre jednotlivé krajiny rovnaký, môžete si aktivovať funkciu viacjazyčných príspevkov.

Prípadne využijete funkciu „Obmedzenie okruhu používateľov“, kde si v princípe nastavíte želané publikum (iba Slovensko, iba Česká republika) a príspevok uvidia iba používatelia zahrnutí v nastavenom cielení. Alebo môžete použiť územné obmedzenie. Toto nastavenie sa odporúča vtedy, ak vytvárate viacero facebookových stránok pre jeden brand.

Facebook s novinkami určite nekončí. Niektoré som v článku ani nespomenul, pretože u nás ich zatiaľ aplikovať nemôžeme alebo sú také rozsiahle, že si zaslúžia vlastný článok. Ako napríklad nová videoslužba od Facebooku, o ktorej napíšeme nabudúce.