Jedným z prvých krokov pri budovaní vašej online komunikácie či komunikácie vašich budúcich klientov bude vždy stanovenie cieľov a stratégie, ako ciele dosiahnuť. Následne príde na rad rozhodovanie o tom, aké komunikačné kanály využiť. Ak ste sa už niekedy zúčastnili debaty o online marketingu, určite bol Google Ads jednou z jej tém. 

A vy ste sa možno v duchu pýtali – čo je vôbec ten Google Ads? Čo všetko si mám pod týmto pojmom predstaviť? Ako Google Ads funguje? Tento článok je odpoveďou práve na tieto otázky. Snaží sa pomôcť majiteľom firiem či začínajúcim marketérom.

Google Ads (v minulosti nazývaný Google AdWords) je reklamným systémom, ktorý umožňuje zobrazovať reklamy nielen priamo vo vyhľadávaní na Google, ale i na partnerských weboch Google, službách Google (napr. Gmail) či na Youtube.

Umožňuje nám zobrazovať našim potenciálnym zákazníkom naše posolstvo, produkty či služby v rôznych formách. V Google Ads existuje niekoľko základných typov kampaní, pričom nie každý typ je vhodný pre každý biznis. Všeobecne však môže v rámci Google Ads inzerovať akákoľvek firma – či už pôsobí na B2C alebo B2B trhu. Vždy je však nesmierne dôležité ujasniť si, čo chceme kampaňou dosiahnuť, aké konkrétne výsledky potrebujeme dosiahnuť a aký budget na to máme. S tým, ktoré kampane sú na dosiahnutie stanovených cieľov vhodné, nám už poradia špecialisti.

Kampane a reklamy v Google Ads

Vyhľadávacia kampaň s textovými reklamami (Search ads)

S reklamou vo vyhľadávaní na Google ste sa už určite vo svojom živote stretli. Táto reklama funguje pomocou tzv. kľúčových slov – jedná sa o slová, ktoré si sami zvolíte a pri ktorých sa vaša reklama má zobrazovať. Napr. v daren&curtis cielime na slovné spojenie “reklamná agentúra” a keď niekto toto spojenie hľadá, náš výsledok vo vyhľadávaní vyzerá nasledovne:

čo je google ads | daren&curtis

Vo výsledkoch vyhľadávania sa vám vždy zobrazí niekoľko reklám označených slovom “Reklama” a následne tzv. organické (neplatené) výsledky, ktoré Google vyhodnotil ako najviac relevantné. O to, aby ste sa zobrazovali v platených výsledkoch na prvých miestach, sa postará tzv. PPC špecialista. O čo najvyššie umiestnenie v organických výsledkoch zase SEO špecialista. PPC špecialista sa teda stará o PPC reklamu – pod skratkou PPC sa skrýva anglické označenie pay-per-click, čo znamená platenie za kliknutie. Na tomto princípe fungujú reklamy v Google Ads, neplatíte teda za to, že sa vaša reklama zobrazí, ale až za to, keď s ňou ľudia interagujú = kliknú na ňu. Reklama vo vyhľadávaní je skvelá v tom, že sa zobrazuje len pri tých výrazoch, ktoré si vopred určíte a sú pre firmu relevantné. Viac podrobností o PPC reklame sa dozviete i v našom ďalšom článku. Umiestnenie reklamy vo vyhľadávaní záleží od viacerých faktorov, dôležité je dbať na kvalitu jej znenia, o čom sa môžete dočítať viac tu.

co je google ads | daren&curtis

Ukážka platených a neplatených výsledkov vo vyhľadávaní. (Zdroj obrázku: Google)

Nákupná kampaň (Shopping ads)

Nákupnú kampaň je možné spustiť, ak vlastníte e-shop. Aktivuje sa taktiež ako vyhľadávacia kampaň po tom, čo užívateľ zadá určité kľúčové slovo do vyhľadávania Google. V tomto prípade však nerozhodujete o konkrétnych kľúčových slovách vy, Google sám určuje, či sú vaše produkty relevantné pri danom kľúčovom slove. Zobrazujú sa fotografie produktov a krátke popisy (cena, zľava, názov apod.). Nákupná reklama napr. po zadaní pojmu “pánske tenisky nike” vyzerá nasledovne (zobraziť sa však môže i vpravo po boku textových reklám):

čo je google ads | daren&curtis

Reklama z Nákupnej kampane sa zobrazila hneď ako prvá, pod touto reklamou je možné vidieť textovú reklamu z vyhľadávacej kampane spoločnosti Zalando. (Zdroj: Google)

Ľudovo nazvaný “shopping” sa vždy zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania ako prvý v poradí, až po ňom nasledujú textové reklamy, v tomto prípade od portálu Zalando.sk. Sila shopping kampaní je naozaj veľká a nemali by chýbať žiadnemu e-shopu.

Obsahová kampaň s bannerovou reklamou (Display ads)

Obsahové kampane sú kampaňami s bannerovou (“obrázkovou” = grafickou) reklamou. Tieto kampane nám umožňujú zobrazovať sa na partnerských weboch či aplikáciách Google, v tzv. obsahovej sieti (Display Network). Neplatí sa teda zvlášť každému webu za zobrazenie vašej reklamy. Platí sa v Google Ads, ktorý následne vašu reklamu zobrazuje podľa špecifických nastavení. Napr. je možné nastaviť, aby sa vaše reklamy zobrazovali užívateľom s určitými nákupnými úmyslami na ľubovoľných weboch. Alebo môžete len určiť, na ktorých weboch, ktoré sú partnermi Google, sa zobrazovať chcete a tým pádom sa budú reklamy zobrazovať rôznym návštevníkom daných webových stránok. So správnym nastavením vám radi poradíme, možností existuje viacero (ďalšími sú napr. cielenie podľa kľúčových slov, podľa tém webových stránok, všeobecných záujmov ľudí, … ). Vaša reklama sa môže zobrazovať vo forme obrázku (statická reklama/banner), vo forme obrázku a sprievodných textov (responzívna reklama/banner) a niekedy sa zobrazia len sprievodné texty. Vaše bannery by mali byť pútavé, musia ľudí v záplave informácií zaujať, aby ste sa vyhli fenoménu tzv. bannerovej slepoty (podvedomé ignorovanie bannerov).

čo je google ads | daren&curtis čo je google ads | daren&curtis

Príklady statických bannerov vytvorených pre klienta Body & Future. (Zdroj: daren&curtis)

Youtube kampaň s videoreklamami (Youtube ads)

Reklamy na Youtube sa taktiež nastavujú pomocou Google Ads. Možnosti, ako ich zacieliť, sú veľmi podobné možnostiam pri kampaniach obsahových. Rozdielom je, že si nevyberáte webové stránky, na ktorých sa chcete zobraziť, ale kanály či videá na Youtube. Vaša reklama sa môže prehrať na začiatku, počas alebo na konci Youtube videí. Ich dĺžka sa pohybuje zvyčajne medzi 6 sekundami až minútou. Tipy na to, aby bola vaša Youtube kampaň úspešná, sme spísali v tomto článku.

Lokálna kampaň s reklamami naprieč vyhľadávacou a obsahovou sieťou

Cieľom týchto kampaní je dostať potenciálneho zákazníka na vašu prevádzku alebo minimálne do vašej prevádzky zavolať. Vhodné sú preto pre každú firmu, ktorá má fyzické prevádzky (od autoservisov, cez potraviny až po záhradníctvá). Fungujú pomocou tzv. machine learningu, ktorý funguje na základe všetkých dostupných údajov, ktoré Google o užívateľoch má a vďaka ktorým môže reklamu zobrazovať relevantnému publiku. O lokálnych kampaniach sme v našej agentúre spísali celý článok, prečítať si ho môžete tu. Dozviete sa v ňom napr., kde všade sa vaša reklama zobrazí.

Kampaň promujúca aplikácie

V prípade, že ponúkate užívateľom aplikáciu, dokážete ju spromovať pomocou ďalšieho typu kampane v Google Ads. Reklama na vašu aplikáciu sa zobrazí vo vyhľadávaní, v obsahovej sieti, na YouTube, v aplikácii Google Play, ale i v ďalších aplikáciách.

Ako funguje Google Ads?

Uviedli sme si rôzne typy kampaní, ktoré sa v Google Ads môžu nastaviť. Ako to však celé funguje?

Vytvorenie účtu Google Ads

V rámci Google Ads je nutné vytvoriť účet, ktorý bude prepojený s vašim Gmail účtom. Pomocou tohto účtu sa do Google Ads prihlasujete a taktiež riešite vaše požiadavky s podporou Google. Hneď na úvod je nutné zadať fakturačné údaje a rozhodnúť sa, ako budete za reklamu v Google Ads platiť (či vám budú sumy strhávané z účtu automaticky alebo budete do účtu dobíjať peniaze manuálne = budete mať v účte dobitý kredit, ktorý sa postupne využije).

Vytváranie kampaní v Google Ads

Následne môžete v účte vytvárať všetky typy kampaní podľa vašej stanovenej stratégie. Pri každej kampani je nutné stanoviť geografické cielenie a rozpočet. Výška rozpočtu záleží od mnohých faktorov, o niektorých z nich sme písali v samostatom článku, kde vám prezradíme, či existuje ideálny rozpočet pre online kampaň. Ďalšie nastavenia závisia od konkrétneho typu kampane. S týmito nastaveniami vám pomôže agentúra.

Podklady pre kampane v Google Ads

Ako je spomenuté vyššie, potrebné podklady závisia od typu kampane. Pre searchové kampane (kampane vo vyhľadávaní) sú samozrejme potrebné texty. Pre obsahové kampane (kampane s bannermi) taktiež tematické bannery (“obrázky”), pre kampane na Youtube je potrebné hotové video. Od kvality vašich podkladov závisí i výkonnosť kampane. Všetky špecifiká je možné nájsť na stránkach podpory Google. Odporúčame však nechať prípravu podkladov na profíkov, ktorí vedia, čo na užívateľov “zaberá”.

Vyhodnotenie kampaní v Google Ads

Google Ads ponúka na vyhodnotenie kampaní plejádu metrík. Dané metriky vám pomôžu napr. vyhodnotiť, nakoľko vaša reklama ľudí zaujme a ktoré z publík, na ktoré cielite, prináša viac kliknutí. Priamo v Google Ads sa však nedozviete nakoľko sú návštevníci vášho webu kvalitní a či plnia to, čo je vaším cieľom – napr. u e-shopu sa môže jednať o nákup, u dílera áut o odoslaný formulár s požadovaným časom servisu alebo pri B2B firme o odoslaný formulár s požiadavkou o stretnutie s obchodníkom. Akcia, ktorú si želáme, aby na webe užívateľ splnil, sa nazýva konverzia. Konverzie a mikrokonverzie (mikrokonverziou môže byť pri e-shope napr. pridanie produktu do košíka) nám pomáhajú určiť nakoľko je návštevnosť privedená na web kvalitná a celkovo či sú kampane úspešné. Viac o vyhodnocovaní dát v daren&curtis sme taktiež spísali v samostatnom článku. Na to, aby však boli vôbec konverzie zaznamenávané sú potrebné ďalšie kroky a nástroje (Google Analytics, Google Tag Manager), s ktorými vám pomôžu PPC špecialisti či analytici a potrebná bude i pomoc programátorov.

čo je google ads | daren&curtis

Vyhodnocovanie kampaní neprebieha len v Google Ads, ale aj v ďalších nástrojoch, akým je napr. Google Analytics. (Zdroj: depositphotos)

Ako fungujú manuálne vs automatické ponuky v Google Ads?

V Google Ads je možné využívať i tzv. Smart kampane, pri ktorých sa takmer o všetko postará samotný Google Ads. Ďalej existuje okrem manuálnej správy kampaní a Smart kampaňami ďalšia možnosť – kampane so stratégiou automatických ponúk.

Ale poďme pekne po poriadku.

U manuálnych kampaní sa využíva tzv. bidovanie (nastavenie ponúk za kliknutie), každý inzerent si zvolí sám sumu, ktorú je ochotný zaplatiť za kliknutie na jeho reklamu (či už pri kľúčovom slove alebo pri obsahovej či youtube reklame). Týmto spôsobom má väčšiu kontrolu nad svojimi peňažnými prostriedkami.

U automatizovaných kampaní o výške bidu (ponuky za kliknutie) rozhoduje systém na základe nami zvolenej stratégie. Na výber sú viaceré, môže sa jednať napr. o maximalizáciu konverzií (systém sa snaží reklamu zobrazovať tak, aby dosiahol čo najvyšší počet konverzií) alebo o maximalizáciu kliknutí (systém zobrazuje reklamu tak, aby dosiahol čo najvyšší počet kliknutí na ňu a teda čo najvyššiu návštevnosť webu, bez ohľadu na konverzie). O ďalších sa môžete dočítať tu. Pri ich voľbe je nutné myslieť na to, čo je našim cieľom.

Pri všetkých možnostiach je však stále nutná postupná optimalizácia, aby finančné prostriedky “nešli do vzduchu”. Nestačí len spustiť reklamy a čakať na výsledky.

 

Veríme, že po prečítaní článku máte základnú predstavu o tom, čo je to Google Ads a ako funguje. Tak ako samotný marketing, aj nástroj Google Ads je živým nástrojom s neustálymi zmenami a novinkami, v ktorých sa “bežnému smrteľníkovi” orientuje ťažko. Práve preto vzniklo povolanie PPC špecialistu, ktorý sleduje trendy a pomôže vám s nastavením a optimalizáciou akejkoľvek kampane. Jej výkonnosť záleží od mnohých faktorov a základným pilierom je už niekoľkokrát spomínaná stratégia, ktorá vedie k stanoveným cieľom. Jedným z nich môže byť napr. získanie nových zákazníkov. Tipy, ako ich získať v rámci online prostredia, sme spísali v tomto článku

Prostredie Google Ads ponúka mnoho rôznych nastavení, ktoré dokážu posunúť vaše kampane na vyššiu úroveň, ušetriť vaše prostriedky a vynaložiť ich efektívnejšie. S týmto a mnohými ďalšími marketingovými aktivitami vám dokážeme v daren&curtis pomôcť. O tom, ako hodnotia našu prácu naši klienti, si môžete prečítať viac v sekcii Povedali o nás. Prečítať si taktiež môžete našu case study týkajúcu sa dlhoročného klienta Levelys, ktorému sme pomohli stať sa TOP značkou vo svojom segmente.

Autor: Klaudia Daňková