Z úst marketérov ste už určite často počuli SEE THINK DO CARE model. Pozrime sa naňho bližšie, čo znamená, kedy sa používa a ako ho najlepšie využiť vo váš prospech.

Čo je STDC alebo SEE THINK DO CARE model?

SEE THINK DO CARE alebo zjednodušene STDC model je jedným z najčastejšie využívaných modelov v marketingu. Jeho cieľom je previesť potenciálneho zákazníka až k úspešnému nákupu a ideálne si ho aj udržať ako verného zákazníka. Môžeme to chápať aj ako tzv. funnel, ktorým zákazník prejde, aby sa dostal do želaného cieľa. Na začiatku v prvej SEE fáze modelu je publikum najširšie. Ako používateľ prechádza jednotlivými fázami modelu, publiká sa zmenšujú. Na konci ostane najmenšia časť ľudí, ktorá sa stane vernými zákazníkmi alebo ambasádormi značky. Zužujúci sa funnel môžeme vidieť aj na obrázku nižšie.

STDC - See Think Do Care model - schéma | daren&curtis

Model STDC – SEE THINK DO CARE.

Pri plánovaní stratégie podľa STDC modelu je dobré si poriadne zanalyzovať cieľovú skupinu, aké informácie im chceme odovzdať, naplánovať komunikačné kanály a rozpočet. Poďme si to ale vysvetliť podrobnejšie. 

Využitie STDC modelu

STDC model sa veľmi často využíva pri tvorbe takmer akejkoľvek marketingovej stratégii. Ideálnym príkladom je e-shop, ktorý chce používateľa previesť celým nákupným procesom až k cieľovému nákupu, ideálne k opakovaným nákupom. Ale model sa dá využiť aj na služby, B2B segment, kurzy/školy a pod. Jeho princíp ostáva rovnaký, prispôsobí sa iba komunikácia na konkrétny cieľ.

STDC - See Think Do Care model | daren&curtis

Nákupný proces používateľa v modeli STDC – SEE THINK DO CARE.

Fáza SEE

V najväčšom publiku používateľov sa nachádzajú tí, ktorí môžu byť našimi potenciálnymi zákazníkmi. Majú podobné záujmy, nákupné úmysly a stávajú sa tak našou cieľovou skupinou. Dôležité je si správne zadefinovať cieľovú persónu a na základe nej vhodne zvoliť marketingové kanály.

Ak je už zadefinovaná cieľová skupina, môžeme ju osloviť reklamami vhodnými pre túto fázu. Predpokladáme, že cieľová skupina značku nepozná a neplánuje ešte nakupovať, preto ide väčšinou o kreatívy na zvýšenie povedomia o značke alebo produkte. Pre úspech v ďalších fázach je dobré sa ľuďom dostať “do hlavy”.

Komunikačné kanály využívame najčastejšie video, bannery, sociálne siete, vyhľadávanie ale aj TV, billboardy či rádio. Vyhodnocovanie je prevažne na úrovni dosahu, interakcií, podielu na trhu vo vyhľadávaní a zapamätateľnosti značky.

Ukážka reklamy vo fáze SEE | daren&curtisUkážka reklamy AVON vo fáze SEE | daren&curtis

Ukážky reklamnej komunikácie vo fáze SEE.

Fáza THINK

O ľuďoch v tejto fáze predpokladáme, že už počuli o našej značke alebo minimálne majú záujem o daný produkt či službu. Sú vo fáze zvažovania a porovnávania, preto skončia často na Google, kde vyhľadávajú informácie, porovnávajú si produkty s konkurenciou. Zatiaľ ešte nie sú pevne rozhodnutí čo presne a kde chcú nakúpiť. Cieľom je presvedčiť ich, že by mali nakúpiť alebo využiť služby práve u nás. 

Pri fáze THINK je vhodné využívať online kanály, ktoré nám umožňujú presnejšie cielenie. Ide najčastejšie o remarketing s prispôsobenou kreatívou, reklamy na Google, Facebook, Instagram, pop up okná alebo e-mailing. Reklamy vyhodnocujeme pomocou mikrokonverzií, ktoré nám napovedajú a akciách návštevníka na stránke.

Ukážka reklamy Corvin vo fáze THINK | daren&curtis

Ukážka argumentov na presvedčenie vo fáze THINK.

Fáza DO

V poslednej fáze je cieľom utvrdiť používateľov v presvedčení, že tento produkt alebo služba je pre nich výhodná a mali by vykonať konverziu (nákup, kontakt) ideálne hneď teraz. Môže ísť o ľudí, ktorí už vedia, čo chcú kúpiť, ale z nejakého dôvodu nevykonali finálnu konverziu (mohol ich niekto vyrušiť, nemali momentálne čas vyplniť objednávku, potrebovali čas na rozmyslenie a pod.). V tejto fáze ich chceme motivovať k vykonaniu konverzie práve u nás vhodnou textáciou a motivačnými argumentami. Najčastejšie komunikujeme zľavy na produkt, možnosti zakúpenia, výzvu na kontaktovanie alebo výber a pod. Tu nám ide už o tvrdšie taktiky na podporu predaja (hardsell).

Ukážka reklamy Corvin vo fáze DO | daren&curtis

Ukážka bannerov s výzvami na akciu vo fáze DO.

V predposlednej fáze môžeme využívať rovnaké kanály, ako v THINK. Hlavnou metrikou, ktorú chceme sledovať a získavať je cieľová konverzia, teda nákup, rezervácia alebo kontakt.

Ukážka pop up okna Corvin vo fáze DO | daren&curtis

Ukážka exit pop up okna.

Fáza Care

Nový zákazník už vykonal konverziu, ale tým sa marketing nekončí. Teraz prichádza na rad starostlivosť o zákazníka. Na to, aby sa stal verným zakazníkom, mal by byť s nákupom alebo službou spokojný a značka by mu mala byť sympatická. Dosiahneme to pomocou korektnej komunikácie, kvalitnými službami a občasným pripomenutím sa obsahom, ktorý by ho mohol zaujímať.

Najčastejšie v tejto fáze využívame e-mail marketing, ale aj telefonické overovanie spokojnosti alebo vhodnú komunikáciu na sociálnych sieťach. Ak u vás už používateľ nakúpil, je citlivejší na rozpoznanie vašej značky v budúcnosti, preto je dobré si dlhodobo udržiavať jednotný štýl komunikácie, aby vás používateľ jednoducho rozpoznal a utvrdil sa v tom, že urobil dobre. V takom prípade je reálne, že sa vráti znova.

Pri poslednej fáze je najvhodnejším formátom na oslovenie e-mail newsletter a pravidelná komunikácia na sociálnych sieťach. Vráti sa vám to v podobe vracajúcich sa zákazníkov.

Ciele See Think Do Care modelu | daren&curtis

Ciele jednotlivých fáz SEE THINK DO CARE modelu. 

Model SEE THINK DO CARE prináša svoje výsledky, ak ho správne uchopíte a vytvoríte efektívnu marketingovú stratégiu. Nezabudnite však na začiatok s dôsledným zadefinovaním si publika, od ktorého sa odrazí celý nákupný proces.

Mohlo by vás zaujímať: