S automatizáciou sa stretávame v rôznych prípadoch a na rôznych miestach. Množstvo ľudskej činnosti je postupne nahradzované robotmi a rôznymi automatmi.

Automatizácia a jej rozvoj

S prudkým rozvojom informačných technológií sa ruka v ruke rozvíja aj umelá inteligencia a automatizácia. Dnes sa dá takmer všetko automatizovať. Automatické linky zvárajú a lakujú karosérie áut. V poľnohospodárskych skleníkoch roboty polievajú paradajky v presných intervaloch a aj samotný zber až po zabalenie je automatizovaný a človek len dohliada a kontroluje.

Automatizácia neobišla, samozrejme, ani on-line marketing. Rozposielanie newslettrov, vypínanie slabo výkonných kľúčových slov alebo celých kampaní, zvyšovanie alebo znižovanie ceny za kliknutie podľa počasia… to všetko sa dá automatizovať.

Čo je to marketingová automatizácia?

Podľa odborníkov z HubSpot je marketingová automatizácia definovaná ako softvér, ktorý automatizuje marketingové činnosti. Marketéri automatizujú opakujúce sa úlohy v rámci e-mailového marketingu, sociálnych médií alebo PPC kampaní (Čo je PPC?). Jednoducho povedané, marketingová automatizácia zjednodušuje prácu.

Ak sa chystáte nastaviť automatizáciu vo vašich kampaniach alebo procesoch, je potrebné, aby ste poznali a vedeli, aké limity a vlastnosti má daný softvér, ktorý chcete použiť.

Stupne automatizácie

Automatizáciu môžeme rozdeliť na 5 stupňov. Každý stupeň odráža náročnosť, respektíve stupeň samostatnosti danej automatizácie. Napríklad stupeň 1 môžeme prirovnať k jednoduchému tempomatu v aute. Rýchlosť udržuje softvér v palubnom počítači, ale vodič sa musí stále venovať šoférovaniu a okolitej premávke. Musí sám zabrzdiť a rovnako aj akcelerovať. Dnešné autonómne riadenie v moderných automobiloch predstavuje stupeň automatizácie 2.  Teda softvér v automobile obstaráva všetky úkony, mení jazdné pruhy, brzdí aj akceleruje sám. Samotný vodič však musí všetky úkony kontrolovať a musí zostať bdelý, aby mohol zasiahnuť pri výskyte anomálie.

PPC kampaň | daren&curtis

Podobne môžeme definovať 5 stupňov automatizácie aj v rámci on-line marketingu.

Stupeň 0

Všetko v rámci PPC aktivít sa vykonáva ručne. Všetky vstupné dáta nahráva človek manuálne a všetky nástroje sa spúšťajú ručne.

Stupeň 1

V tomto stupni automatizácia plní funkcie sledovania a upozorňovania, ale stále nevykonáva žiadnu akciu. Ako príklad môžeme uviesť script pre Adwords s názvom Google Anomaly Detector, ktorý sleduje vývoj a výkon kampaní a posiela upozornenia vtedy, ak určitá metrika výrazne zmení svoje hodnoty.

PPC kampaň | daren&curtis
Zdroj: Google Developers

Napríklad pri kampani na obuv Google Anomaly Detector zistí, že pri konkrétnom type obuvi extrémne rýchlo narástol za pár hodín počet kliknutí. Systém zašle upozornenie na e-mail, a používateľ tak môže ľahko identifikovať problém. Napríklad sa mohlo stať, že sa nahralo nové kľúčové slovo vo voľnej zhode, a to spôsobilo nárast kliknutí.

Stupeň 2

Niektoré jednoduché úlohy sú automatizované, ale akcie vykonané automatom nie sú vzájomne prepojené. Napríklad „automatizované pravidlo“, ktoré je spustené denne a pozastavuje kľúčové slová, ktoré majú nízke skóre kvality.

Do kampane bolo nahraté veľké množstvo kľúčových slov v rôznych variáciách v snahe pokryť čo najväčší dopyt. Lenže množstvo kľúčových slov má nízke skóre kvality, čo sa môže prejaviť vyššou cenou za kliknutie, a teda aj vyššou cenou za akvizíciu. Ak je implementované automatické pravidlo, pozastaví kľúčové slová s nízkym skóre kvality za vás.

Stupeň 3

V tomto stupni už softvér zaobstarávajúci automatizáciu pracuje naraz s viacerými úlohami a vie rozpoznať, do akej miery sú jednotlivé úlohy navzájom prepojené. Napríklad softvér, ktorý obstaráva cenové ponuky a zároveň aj rozpočet, vie, že keď sa zvýšila cena za kliknutie, musí zároveň aj optimalizovať rozpočet tak, aby udržal návštevnosť cez najvýkonnejšie kampane. Jednoducho, aby sa denný rozpočet nevyčerpal skôr, keďže stúpla cena za kliknutie.

PPC kampaň | daren&curtis

Jednoducho povedané, ak sa zvýši cena za kliknutie v priebehu mesiaca, znamená to, že rozpočet, ktorý bol vopred stanovený, nevydrží na celý mesiac. Systém rozpozná, ktoré kampane odoberajú najviac z rozpočtu, a ak dosahujú konverzie, výpadok rozpočtu dorovná pozastavením alebo znížením rozpočtu pre kampane, ktoré neprinášajú konverzie. Toto sa deje bez zásahu človeka.

Stupeň 4

Tu je všetko plne automatizované. Dohľad človeka tu nie je potrebný, pokiaľ sú všetky nastavenia reklamy správne previazané. Celá kampaň je tak automatizovaná a previazaná, že softvér vie, aké sú ciele kampane, aký je rozpočet, aké CPA (cost per acqusition) sa nesmie prekročiť. Systém teda sám nastavuje cenu za kliknutie, denný rozpočet, a dokonca vie, kedy má reklamu pozastaviť, aby dodržal alebo splnil zadané ciele.

V praxi to znamená, že si nastavíte, koľko ste ochotní investovať za jednu konverziu a aký počet konverzií chcete dosiahnuť. Systém si sám naladí kampaň tak, aby neprekročil danú cenu za akvizíciu a zároveň získal stanovený počet konverzií. Človek sa opäť o nič nestará, len kontroluje priebeh kampane.

Stupeň 5

Tento stupeň predstavuje umelú inteligenciu. Teda systém sa sám učí, pozoruje a aplikuje zmeny bez vonkajšieho zásahu. Jeho cieľom nie je len splniť prvotné zadanie, ale zlepšovať samotnú kampaň tak, aby prinášala lepšie výsledky. Ak by sme to veľmi zjednodušili, na začiatku nastavíte systém tak, aby dosiahol 50 konverzií vo vybranej kampani. Spustíte a systém sa bude snažiť nielen o to, aby dosiahol 50 konverzií, ale zároveň sa bude usilovať aj o to, aby počet konverzií presiahol 50 za čo najkratší čas.

PPC kampaň | daren&curtis

Nástup umelej inteligencie

Je nesporné, že automatizácia šetrí veľa času a umožňuje ľuďom venovať sa zložitejším činnostiam. V rámci on-line marketingu, ktorý patrí medzi najrýchlejšie sa vyvíjajúce odvetvia, sa stretávame so stupňami automatizácie 0 až 3. Je úplne bežné, že mnoho PPC špecialistov používa na automatizovanie či už jednoduchších, alebo zložitejších denných činností rôzne skripty alebo externé programy.

Umelá inteligencia sa bude s určitosťou využívať na správu kampaní a predikciu ich výkonnosti a na odhaľovanie nových možností. Pripomeňme si napríklad samotný algoritmus, ktorý využíva Facebook, aby zobrazoval len tie najrelevantnejšie a najkvalitnejšie príspevky vo vašom „newsfeede“. Jeho snahou je to, aby ste na Facebooku videli len to, čo vás skutočne zaujíma, čiže algoritmus sa „učí“ na základe vašej aktivity v rámci FB. Iste nie je dokonalý, ale treba uznať, že odborníci na ňom pracujú a každý rok je lepší.

Ktorý stupeň momentálne využívate? Ak neviete a potrebovali by ste poradiť alebo vás zaujala problematika automatizácie, dajte nám vedieť. Radi si s vami preberieme pri káve možnosti, ako vám pomôcť.