S e-shopom Rossignol.sk sme začali spolupracovať v novembri 2021. Vstupovali sme tak do novej zimnej sezóny odhodlaní zabezpečiť klientovi čo najlepšie výsledky. Naša spolupráca prebiehala nielen v rámci digitálnych kampaní, ale i v rámci social a tvorení grafiky. Prečítajte si, čo všetko sa nám nakoniec podarilo.

O klientovi

E-shop Rossignol.sk je hlavným distribútorom značky Rossignol na Slovensku. Ponúka najširší výber produktov, vrátane exkluzívnych VIP produktov dovážaných z Francúzska. Jeho prednosťou je maximálna znalosť produktov Rossignol, veľká ochota poradiť s výberom a taktiež možnosť otestovať produkty počas zimných Snow shows v slovenských strediskách. Značka Rossignol je vám určite známa, no e-shop Rossignol.sk  možno už menej. Aj preto sme ho chceli dostať k čo najväčšiemu počtu potenciálnych zákazníkov.

Rossignol | Case study | daren&curtis

Aký bol náš cieľ?

Hlavným cieľom v rámci digitálnych kampaní bolo nielen zvýšenie počtu nákupov, ale samozrejme i tržieb. Nehnali sme sa však slepo za zvyšovaním tržieb za každú cenu, v kampaniach sme dodržiavali stanovený pomer nákladov na obrate (PNO), aby kampaň nebola v žiadnom prípade pre klienta stratová.

PNO = Náklad / Obrat * 100 (%)

Chceli sme tak počas zimnej sezóny získať pre klienta čo najvyššie tržby za rozumné náklady a zároveň pomôcť s budovaním jeho brandu. V závere sezóny môžeme zhodnotiť, že sa nám to podarilo.

Čo sme dosiahli?

  • Zvýšenie tržieb medziročne o 140 %, ak porovnávame zimnú sezónu* 20/21 a zimnú sezónu 21/22 (pri dodržaní dohodnutého PNO)
  • Zvýšenie tržieb o 145 % v porovnaní s obdobím pred Covid-19 – ak porovnávame predpandemickú zimnú sezónu 19/20 so sezónou 21/22 (pri dodržaní dohodnutého PNO)
  • Oproti minulej zimnej sezóne sme zaznamenali nárast návštevnosti o 78 %, pričom kvalita návštevníkov privedených na web zostala takmer identická (ak sa pozrieme na metriky ako priemerný čas strávený na webe, priemerný počet prezeraných podstránok, bounce rate či najmä mieru konverzie e-shopu**)

*Zimná sezóna = november až február (vrátane) nasledujúceho roku

**Miera konverzie = percentuálny podiel relácií, ktoré viedli k transakcii elektronického obchodu

Vyjadrenie klienta:

„Počas zimnej kampane sme zaznamenali nielen vyšší počet konverzií ako v predchádzajúcich sezónach, ale objednávky boli v celkovo vyššej hodnote. Z kampane sme predali na e-shope produkty, ktoré sa nám predtým predávali iba na predajni.“

Peter Orság – CEO BRETTON SK s.r.o.

Ako sa nám to podarilo?

Klient v minulosti pracoval s digitálnymi kampaňami, ktoré sme si na začiatku našej spolupráce detailne zanalyzovali. Následne sme sa rozhodli, že bude vhodné pre klienta nasadiť iné nastavenia kampaní, než boli doteraz využívané a zároveň pridať typy kampaní, ktoré doteraz klient vôbec nevyužíval. Urobili sme tak na základe nášho interného know how, postupov, ktoré vieme, že fungujú a budú fungovať dlhodobo, nielen v aktuálnej sezóne.

Spoluprácu sme začali testovaním rôznych kampaní. Bez dát nemôžeme nikdy vopred vedieť, čo bude fungovať a čo nie. Prvé kroky boli teda testovacie. Po určitej dobe sme kampane vyhodnotili a na základe získaných dát sme určili najefektívnejšie kampane a práve do nich sme alokovali väčšinu budgetu. Menej efektívne sme utlmili alebo úplne vypli. Našim cieľom bolo klientovi zvyšovať tržby a zarábať peniaze, preto sme potrebovali rozpočet nasmerovať správnym smerom.

 

Rossignol | Case study | daren&curtis

Používali sme kampane vo vyhľadávaní (Search kampane, Shopping kampane) a taktiež bannerové kampane na Google i na Facebooku či Instagrame. Dynamický remarketing nám u klienta fungoval výborne. Remarketing nám prinášal naspäť na web množstvo návštevníkov a generoval veľký počet nákupov.

Rossignol | Case study | daren&curtis

Škálovanie kampaní a tržieb

Mnoho firiem má na kampane stanovené striktné budgety, ktoré sú väčšinou celkom nízke. Týmto rozhodnutím sa však častokrát oberajú o tržby. Nezriedka sa stáva, že vďaka navýšeniu rozpočtu vieme pre klienta dosiahnuť nielen vyššie tržby, ale zároveň pritom myslieť na ideálny pomer nákladov na reklamu a výnosov, ktorý zabezpečí, že kampaň bude pre klienta zisková. Z času na čas dochádza u firiem k opačnému problému na kampane je vyčlenený príliš vysoký budget, ktorý sa míňa nasilu. V oboch prípadoch našim klientom navrhujeme využívanie tzv. plávajúceho rozpočtu, ktorý je založený na metrikách, akými sú PNO (pomer nákladov na obrate) či ROAS (pomer obratu na investícii do reklamy). Vieme tak pre klienta dosiahnuť vyššie zisky a zároveň šetriť prostriedky.

Rossignol | Case study | daren&curtis

Modrá krivka znázorňuje zmeny budgetu po týždňoch.

Vyjadrenie Klaudia Daňková, Performance specialist:

Počas sezóny sme odhalili, že klient v minulosti nevuyžíval potenciál kampaní, keďže budget na ne bol striktne stanovený a zároveň pomerne nízky. Reklamy sa tak nezobrazovali dostatočne často na to, aby na web priviedli viac konvertujúcich návštevníkov (návštevníkov, ktorí by nakúpili) a klient tak prichádzal o časť tržieb. Tomuto scenáru sme sa snažili v tejto zimnej sezóne zabrániť a klienta ubezpečiť, že je vhodné do reklám investovať viac a zároveň klientovi vysvetliť princíp optimalizácie kampaní na základe PNO (pomeru nákladov na obrate). Pri výpočtoch sme mysleli vždy na celkové náklady na kampaň, nielen na tie využité ako kredit kampaní. A náš klient tak mohol mať kľudný spánok, keďže jeho prostriedky boli vynaložené efektívne. Sústredili sme sa tiež na to, aby sme aktívne reagovali na aktuálny dopyt potenciálnych zákazníkov a prispôsobovali mu výdaje na kampane. Týmto spôsobom sme sa snažili predchádzať zbytočným stratám tržieb a taktiež zbytočným nákladom. Zároveň sme vždy mysleli i na fakt, že časť objednávok môže byť zrušená.”

PRAVIDELNÉ MEETINGY – agilný spôsob spolupráce

Meetingy (online či offline) sú pre úspech spolupráce medzi agentúrou a klientom kľúčové. Vysvetlí sa v rámci nich oveľa viac, než cez rýchle telefonáty či e-mailovú komunikáciu a zároveň veľmi často dokážeme v rámci diskusie prísť s novými nápadmi, či už my ako agentúra alebo sám klient.

V rámci spolupráce s Rossignol.sk sme klienta vzdelávali počas pravidelných každomesačných reportov, kde sme mu odprezentovali výsledky a zároveň zodpovedali všetky prípadné otázky. V rámci reportov sme vždy diskutovali a brainstormovali ďalšie možnosti, ako propagovať nielen e-shop, ale aj kamenné predajne či “aktivity z terénu”, akými sú napr. Snow shows, počas ktorých si potenciálni zákazníci môžu otestovať produkty Rossignol. Ak to bolo potrebné, kratšie konzultácie sme si naplánovali aj počas najrušnejších mesiacov, ktorými boli december a január. Pravidelný kontakt bol naozaj dôležitý na to, aby sme dokázali svižne reagovať na zmeny dopytu či zapracovať do kampane rôzne požiadavky klienta.

Vďaka neustálym optimalizáciám kampaní, testovaniu rôznych nastavení, komunikácii s klientom a jeho dôvere sme dokázali e-shop Rossignol.sk posunúť na novú úroveň, zasiahnuť mnoho nových užívateľov, získať nových fanúšikov a budovať klientov brand. Tešíme sa z úspešnej zimnej sezóny, ďakujeme klientovi a pevne veríme, že v tej ďalšej sa nám podarí spoluprácu posunúť ešte vyššie.

Ak by ste mali záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať. Radi s vami prekonzultujeme možnosti spolupráce.