Je neoddeliteľnou súčasťou každého webu, a dokonca od neho závisí aj výsledok kampane. Reč je o kontaktnom formulári. Kontaktný formulár je viac ako len pasívna metóda na komunikáciu. Je to ďalší prvok samotnej komunikácie spoločnosti, kde sa používateľ môže rozhodnúť komunikovať ďalej alebo odísť preč.

Tak ako všetko vo svete, aj kontaktné formuláre sa riadia určitými pravidlami, a ak niektoré nedodržíme alebo k nim pristúpime laxne, ovplyvní to negatívne samotnú funkčnosť formulára. Na začiatku je vždy potrebné zamyslieť sa nad tým, na čo má kontaktný formulár slúžiť, aké informácie chcete získavať a ako s nimi plánujete ďalej pracovať.

Správna forma 

Veľkosť políčok vo formulári by mala zodpovedať očakávanej dĺžke vstupu. Teda políčko pre meno by nemalo byť viacnásobne dlhšie ako priemerný počet znakov pre meno, to isté platí aj pre políčko pre email. Naopak, pole pre prípadnú správu je vhodné mať o čosi „štedrejšie“, ale na druhej strane ho nenechávajte extrémne veľké. Vyvoláva to dojem, že používateľ musí zanechať dlhú správu.

kontaktný formulár

Odporúča sa držať formulár v jednom stĺpci a nerozdeľovať ho na dva stĺpce. Tie môžu totiž vyvolávať dojem, že požadujete od používateľa veľa informácií, čo ho odradí a odíde z podstránky bez vyplnenia.

Menej je viac

 Všeobecne sa odporúča, aby kontaktný formulár obsahoval najviac tri políčka. Podľa marketingového výskumu z dielne Quicksprout existuje prepojenie medzi konverzným pomerom a počtom políčok vo formulári.

Podľa ich výskumu trojpolíčkové formuláre mali 25 % konverzný pomer. Formuláre, ktoré mali od troch do päť polí, mali 20 % konverzný pomer a formuláre s viac ako šiestimi poľami mali konverzný pomer 15 %.

Ďalší výskum, tentoraz od Hubspot, potvrdzuje tieto výsledky s tým, že formuláre, ktoré zredukovali počet polí zo štyroch na tri, zvýšili svoj konverzný pomer o 50 %. Pre doplnenie Hubspot vykonal tento výskum na viac ako 40 000 formulároch.

Nezabúdajte na Call to Action

 Posledným prvkom vo formulári, s ktorým používateľ interaguje, je potvrdzujúce tlačidlo. Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, záleží aj na slove, ktoré použije v tlačidle. Obyčajné „Odoslať“ alebo „Submit“ nie je efektívne. Odporúčame použiť konkrétne slová, na ktoré sa formulár vzťahuje. Napríklad „Stiahnuť PDF“, „Zaregistrovať sa“ alebo „Odoslať dopyt“.

kontaktný formulár

Dôležitá je aj samotná farba konkrétneho tlačidla. Kľúčové je zvoliť správnu farbu, ktorá nabáda používateľa na kliknutie. Medzi najefektívnejšie farby patrí červená, ale nič nepokazíte ani zelenou alebo oranžovou.

Poskytnite alternatívu

Nie každý je ochotný odovzdať vám kontaktné informácie cez formulár, preto poskytnite používateľovi na udržanie motivácie aj iné spôsoby, ako vás kontaktovať. Pridajte telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo aj messenger. Za zváženie stojí aj pridanie adresy a mapy. Dávajte však pozor aj na celkový dizajn podstránky, kde sa nachádza kontaktný formulár, aby ste mapu neumiestnili nad kontaktný formulár, a tým ho posunuli pod záhyb stránky.

Neúspešné odoslanie

 Stane sa, že sa formulár neodošle, lebo je vyplnený s chybami, respektíve je vyplnený nesprávne. Dajte používateľovi jasne najavo, ktoré políčko je nesprávne vyplnené alebo prázdne. Ak túto informáciu jasne a zrozumiteľne neodkomunikujete, môže používateľ považovať kontaktný formulár za nefunkčný a odíde z podstránky bez konverzie.

Captcha, kamarát alebo nepriateľ?

Captcha je výborný ochranca pred spamom, bohužiaľ, je dokázané, že ak používate tento element, môžete prichádzať pravdepodobne o ďalšie 3 % konverzií. Netreba však panikáriť, existuje niekoľko alternatív, ako si zabezpečiť bezpečnosť formulára.

kontaktný formulár

Pozor na mobilné zariadenia

Nezabúdajte, že na váš web sa dostávajú ľudia z rôznych zariadení. Viete, ako vyzerá váš kontaktný formulár v mobile? Je menší, a sťažuje sa tak základná vizuálna kontrola toho, čo je vypĺňané. Nesťažujte situáciu ešte viac zlým formátom samotnej podstránky. Ak chcete vyplniť formulár, musí sa vám vysunúť klávesnica, ktorá prekryje časť obrazovky zariadenia. Dajte pozor, aby neprekryla formulár.

kontaktný formulár
Zdroj: https://medium.theuxblog.com/10-best-practices-for-designing-user-friendly-forms-fa0ba7c3e01f

Pre žiadny typ webovej stránky a podnikania neexistuje univerzálny formulár. Je dôležité rešpektovať odlišnosti podnikania a typ informácie, aké chcete získať. Ak ste si niečím neistí, testujte a testujte. Dbajte však na to, aby bol kontaktný formulár vždy čo najjednoduchší a čo najzrozumiteľnejší.