Aby boli vaše ciele splniteľné, je vhodné, aby boli S.M.A.R.T. (šikovné a múdre). V tomto článku vám bližšie definujeme, čo si pod S.M.A.R.T. definíciou cieľov predstaviť, a aké kritériá by mali vaše ciele spĺňať. Vďaka tomuto rozdeleniu si budete istí, že vaše biznis ciele sú nastavené správne.

smart-ciele-titulka

S (specific – konkrétnosť)

V tejto fáze je to hlavne o definovaní konkrétneho cieľa. K cieľu si definujte to, čo sa má splniť, kto to má splniť, kde a kedy sa to vykoná, definujte požiadavky, dôvody a benefity toho, keď váš cieľ dosiahnete.

M (measurable – merateľnosť)

Stanovte si presné kritériá merania každej časti cieľa. Položte si otázku, ako veľa a koľko sa toho má urobiť, aby sa dal považovať cieľ za splnený. Prípadne sa opýtajte sami seba, ako zistíte, že sa cieľ dosiahol.

A (attainable – dosiahnuteľnosť)

Keď si nastavíte ciele a ich merateľnosť, je dôležité zamyslieť sa, akým spôsobom ich môžete dosiahnuť. Na dosiahnutie cieľa často potrebujete rozvíjať svoje postoje, schopnosti, zručnosti či finančnú kapacitu vašej firmy. V tomto bode si ujasnite, či je cieľ dosiahnuteľný osobou, ktorej ste ho pridelili.

R (realistic – reálne)

Bavte sa o reálnych cieľoch a pokrokoch, ktoré sú uskutočniteľné. Je na vás, aké vaše ciele budú. Isté však je, že vyššie ciele si vyžadujú viac motivácie a viac snahy. Nezabúdajte však, že stanovovanie si cieľov, ktoré sú nad vaše možnosti, vám nemusí priniesť požadovaný efekt a môže byť, naopak, kontraproduktívne.

T (timely – časový rámec)

Zadefinovanie si časového rámca (dokedy) je rovnako dôležité ako samotný cieľ. Platí tu, že reálny cieľ by mal dostať rovnako realistické načasovanie (timing). Pri načasovaní svojich cieľov vychádzajte zo skúseností a nenechajte sa opantať vidinou rýchleho dosiahnutia. Ak neviete, koľko času budete na cieľ potrebovať, opýtajte sa ľudí, ktorý podobný cieľ už dosiahli v minulosti.

Toto bolo “šikovné” rozdelenie, ktoré vám pomôže pri správnom definovaní svojch cieľov vo všetkom do čoho sa pustíte. Pre viac informácií o nastavení biznisplánu v siedmych krokoch, čítajte náš celý článok tu.

 

Mohlo by vás zaujímať: