Aj dnes niektorí podnikatelia stále nechápu, že marketing potrebujú všetky firmy a tá ich nie je výnimkou. Čo je úlohou marketingu a aké benefity vám môže priniesť, ak si ho vo vašej firme nastavíte správne?

Marketing prináša nášmu podnikaniu množstvo benefitov. Ak máme spomenúť tie hlavné, tak pomáha zvyšovať tržby, prináša viac nových zákazníkov, prispieva k spokojnosti tých aktuálnych a v konečnom dôsledku aj k tomu, že sa naše podnikanie môže neustále rozvíjať.

Tri základné piliere

Na jednoduchšie pochopenie významu marketingu pre vaše podnikanie sme zadefinovali tri piliere marketingu. Sú nimi zákazníci, produkt reklama.

Napĺňať očakávania zákazníkov znamená, že firma musí dodávať produkt, ktorý má vlastnosti, ktoré ich očakávania dokážu dokonca prevýšiť. Na to však potrebujeme dokonale poznať našu cieľovú skupinu. Marketér musí byť informovaný o jej potrebách, problémoch, vedieť jej ponúknuť riešenia a zjednodušiť jej produktom život.

tri-piliere-marketingu

Príklad:

Keď zákazník nestíha rodinné nákupy, obchod mu môže ponúknuť donášku potravín priamo domov. Zákazník si môže určiť čas, kedy chce tovar doručiť, môže zaplatiť kartou a podobne. Na to všetko môže využívať mobilnú aplikáciu, ktorá zaznamenáva históriu nákupov a ponúka mu obľúbené produkty do košíka ako prvé.

Keď hovoríme o produkte, nemám na mysli iba niečo hmotné, nejaký tovar či predmet. Produktom rozumieme aj službu, teda všetko, čím dokážeme uspokojiť potreby našich zákazníkov a vymeniť to za peniaze.

V momente, keď je produkt pripravený na distribúciu a naša cieľová skupina nám je dôverne známa, musíme zabezpečiť, aby sa o ňom dozvedeli ľudia, budúci zákazníci. K tomu nám pomáha tretí pilier – reklama. Je potrebné vytvoriť takú reklamu, ktorá dokáže zasiahnuť skupinu, v ktorej sa môžu nachádzať záujemcovia o náš produkt. Nie je dôležité, či zvolíme televíznu reklamu, rádiové spoty, outdoorové vizuály, alebo reklamu na internete. Podstatný je pútavý obsah, správne zvolená frekvencia a to, či dokážeme reklamou poskytnúť publiku dostatok informácií na pochopenie nášho posolstva.

„Na marketing mi však nevychádzajú peniaze.“

Veľa majiteľov firiem mi hovorí, že nemajú na marketing dostatok prostriedkov. Nemať peniaze na marketing je ako mať v garáži zaparkované krásne auto, do ktorého však nemáte za čo natankovať. A tak auto nemôže dostatočne splniť svoje poslanie.

Marketing má v sebe moc vytvoriť z obyčajnej firmy skvelú. Takú, ktorá bude dlhodobo prosperovať a produkovať dostatok ziskov. Kým platí, že vaša firma nedisponuje financiami na marketing, s najväčšou pravdepodobnosťou zlyháva vaše finančné plánovanie a váš predaj neprodukuje dostatočný príjem. Tu sa objavuje otázka, prečo je to tak! Nebude to súvisieť práve s tým, že ste neinvestovali do marketingu?

marketing, daren and curtis, blog

Predaj a marketing úzko súvisia

Keď firma predáva málo, je prirodzené, že majitelia sú z toho nešťastní. Často sa to končí tak, že tlačia na obchodníkov, ktorí však nemôžu ovplyvniť podobu produktu ani reklamu. Pri zlom nastavení základných pilierov má obchodník veľmi ťažkú úlohu. Treba myslieť na to, že úlohou obchodníka je najmä takpovediac využívať výsledky, ktoré vytvorí marketing v kombinácii so skvelým produktom.

Ak sa snažíte zvýšiť predaj, najväčšiu chybu spravíte, ak takúto snahu postavíte na lákaní zákazníkov na vysoké zľavy. Je možné, že dosiahnete výrazný efekt, no zákazníci, ktorých takto získate, nie sú lojálni a pravdepodobne od vás pri prvej príležitosti utečú ku konkurencii. Takáto stratégia môže byť pre vás z dlhodobého hľadiska likvidačná, pretože si nedokážete na produkte vytvoriť takú maržu, z ktorej si v budúcnosti môžete financovať marketingové aktivity, ktoré vám prinesú ďalších zákazníkov.

Je nám jasné…

… že nie každý majiteľ firmy je marketingový odborník. Ja tiež nie som kaderník, preto sa pri novom účese spolieham na profesionálov. Ak však budete klásť dostatočný dôraz na vzdelávanie, môžete získať kvalitné základy, ktoré vám pomôžu naštartovať vaše podnikanie a následne napĺňať stanovené ciele.

Jedným zo spôsobov získania kvalitných a užitočných informácií, rád a tipov môže byť aj naše školenie Efektívny marketing, ktorý vám zarobí peniaze.

marketing, daren and curtis, blog