Sú slová a slovné spojenia, ktoré používame denne, no mnohí z nás ich používajú zle. Veľakrát bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Poďme to zmeniť. 🙂

Vybrali sme 10 častých chýb, ktorých sa v slovenčine dopúšťame. Otestujte sa, či k týmto hriešnikom patríte aj vy. Ak áno, možno sa práve vďaka nášmu kvízu naučíte niečo nové.

Dostali ste nápad?

Correct! Wrong!

Ak hovoríme o nápade, ten nám napadol, nie nás napadol. Napadnúť nás môže napríklad zviera.

Malé alebo veľké?

Correct! Wrong!

V priamej a formálnej (listovej resp. emailovej) komunikácii používame v oslovení vždy veľké v.

Ktorý tvar je správny?

Correct! Wrong!

Osobné zámená za neho/zaňho, po neho/poňho a pod. používame, keď referujeme na životné podstatné meno mužského rodu. Pri neživotných podstatných menách však používame len najkratší tvar zaň, poň, doň, oň, preň.

S „e“ alebo bez?

Correct! Wrong!

Spisovne použijeme slovo môžeme. Slovo môžme v Slovenčine neexistuje.

Aký je správny tvar?

Correct! Wrong!

Správne pri vykaní musíme uviesť do druhej osoby množného čísla aj sloveso.

Tvrdé alebo mäkké?

Correct! Wrong!

V slovách oni/ony, sami/samy, radi/rady píšeme makké i len v prípade, že sa viažu na životný mužský rod. V ostatných prípadoch píšeme tvrdé y, aj v prípade, že rod nevieme určiť.

Kľud alebo pokoj?

Correct! Wrong!

Slovo kľud, rovnako ako aj tvar kľudne, sú nespisovné. Jeho spisovným ekvivalentom je pokoj, resp. pokojne.

Sociálne siete naše každodenné.

Correct! Wrong!

Užívateľ je ten, kto má niečo v užívaní (napr. byt) alebo niečo užíva (drogy). Používateľ je ten, čo niečo používa (napr. internet, sociálne siete alebo príručku).

Kam sa staviate v obchode?

Correct! Wrong!

Správny tvar je rad. Slovo rada má v Slovenčine iný význam, napríklad: dobrá rada nad zlato.

Krátke alebo dlhé?

Correct! Wrong!

V inštrumentáli jednotného čísla sa píše dlhé i. Pri množnom čísle píšeme krátke i, napríklad: s vašimi podnetmi.

Tak čo? Ako hodnotíte svoj výkon? 🙂