Ak pracujete s dizajnérmi, určite ste sa stretli s viacerými pojmami, ktorým ste nemuseli rozumieť. Sčasti možno preto, lebo ste sa nemali kde s danými pojmami stretnúť, no možno aj preto, lebo väčšina sa aj v našich končinách používa vo svojich anglických ekvivalentoch. Ako lepšie porozumieť tomu „mystickému“ jazyku, ktorým dizajnér hovorí? Priblížime vám najčastejšie pojmy, s ktorými ste sa mohli stretnúť, spolu s ich vysvetlením.

Font vs. typeface

Rozdiel medzi fontom a typefaceom je jednoduchý. Typeface je štýl a tvar konkrétneho písma a jeho písmen. Je to celá „rodina“ fontov. Font je jedno konkrétne písmo z rodiny fontov v konkrétnej hrúbke – napríklad Arial je typeface, ale Arial Italic je už font.

dizajner, blog, daren and curtis, daren curtis, dizajn

Kerning

Kerning je technika, respektíve postup, pri ktorom dizajnér nastavuje vlastné medzery medzi jednotlivými písmenami v slove – nemusí ísť o rovnako veľké medzery. Najčastejšie sa kerning využíva pri tvorbe loga, kde názov vo vybranom písme musí vyzerať harmonicky a zarovnane.

Rozpal písma (tracking)

Rozpal písma zväčšuje alebo zmenšuje medzeru medzi písmenami vždy o rovnakú vzdialenosť.

dizajner, blog, daren and curtis, daren curtis, dizajn

Vektor vs. raster

Pri vysvetľovaní rozdielu medzi vektorom a rastrom sa vždy musím pousmiať. Je to najčastejší pojem, ktorý vysvetľujem, a stavím sa, že sa s tým rovnako často stretávajú aj ďalší dizajnéri. Vektorový obrázok je (kvalitovo) bezstratový. Tvoria ho body, línie a tvary, ktoré pri zväčšovaní či zmenšovaní vykresľuje počítač. Rastrový obrázok tvoria pixely – drobné štvorčeky farby, ktoré môžete vidieť pri dostatočnom nazoomovaní. Pri menení veľkosti rastrového obrázka dochádza k strate kvality pôvodného obrázka.

dizajner, blog, daren and curtis, daren curtis, dizajn

Negative space

Alebo tiež negatívny priestor sa využíva nielen v grafike, ale aj v umení či vo fotografii. Jednoducho povedané, je to priestor, ktorý obklopuje objekt alebo obraz. Negatívny priestor je najlepšie viditeľný vtedy, ak priestor okolo objektu tvorí ďalší obraz.

dizajner, blog, daren and curtis, daren curtis, dizajn

Verím, že aj vysvetlením týchto pár pojmov sa stane pre všetkých nedizajnérov dizajnérska práca o čosi jasnejšia a na pochopenie jednoduchšia. Máte nejaký pojem, s ktorým ste sa stretli pri práci s dizajnérmi, no nenašli ste preň správne vysvetlenie? Podeľte sa s ním. Naši profesionáli vám veľmi radi poradia.