Vytvorenie loga nie je len o nakreslení pekného piktogramu a o výbere písma. Je to proces, pri ktorom je dôležité pochopiť značku a jednoducho, no efektívne komunikovať jej myšlienku tak, aby bola rozpoznateľná a zapamätateľná za každých okolností – všetko, čo je potrebné preto, aby sa ľudia rozhodli a vrátili k vašej značke a jej produktom.
Ako to dosiahnuť? Ako takýto proces vyzerá, z akých krokov sa skladá a čo je jeho výsledkom? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

1. Všetko sa začína briefom

Prvým krokom k úspešnému zvládnutiu návrhu loga je vytvorenie dizajnového briefu. Ten by mal obsahovať odpovede na základné informácie o spoločnosti. Jednou z najpodstatnejších častí takéhoto briefu je opis spoločnosti a jej cieľov a definícia cieľovej skupiny – dizajnér musí pochopiť, komu ide myšlienku spoločnosti komunikovať a na základe nej prispôsobiť komunikáciu a vizuál loga a značky. Tvorba briefu závisí od úzkej prvotnej komunikácie s klientom. Preto sa veľa pýtajte a klaďte správne otázky. Najbežnejšou formou briefu je dotazník, ktorý obsahuje všetky podobné otázky.tvorba loga | daren&curtis

2. Research, research, research

Po prvom kroku je dôležitou súčasťou každého procesu tvorby loga research. V tejto časti je potrebné logicky si usporiadať všetky informácie od klienta. Dizajnér by si mal taktiež dohľadať informácie o spoločnosti, jej histórii, prípadne o jej predchádzajúcich brandingoch a vizuáloch (ak to nemá súčasťou logo briefu). Taktiež je dôležité sústrediť sa na konkurentov v danej oblasti. Dizajnér sa snaží odlíšiť svojho klienta od konkurencie, a preto je dobrý research dôležitou súčasťou tvorby každého loga. Ako sa prezentujú? V čom sú ich prednosti a slabosti?tvorba loga | daren&curtis

3. Od skíc k vektorom

Začiatok tvorby každého loga sa väčšinou začína na papieri skicovaním. Užitočnou technikou, ako zozbierať nápady, je brainstorming, vypísanie si kľúčových slov a tvorba myšlienkovej mapy. Samozrejme, všetko závisí od konkrétneho dizajnéra a daného projektu. Dobrou radou v tejto fáze je všetky nápady hneď naskicovať, prípadne zaznačiť – nápady zvyčajne generujú ďalšie nápady. Ako by vyzeral ten tvar otočený? A čo tak využiť negative space? Je to tá najzábavnejšia (rozumej najkreatívnejšia) časť celého procesu.
Logo však v tejto fáze nekončí len na papieri. Aby bolo efektívne a využiteľné v tom najmenšom a najväčšom možnom formáte bez straty kvality, je podstatné, aby bolo zvektorizované. Aj v tejto časti tvorby loga sa dizajnér ešte „hrá“ s dizajnom, zisťuje, aké sú možnosti. A to všetko preto, aby čo najlepšie vystihol značku a jej kvality.tvorba loga | daren&curtis

4. Nezabúdajte na prezentáciu

Logo môže byť pekné, s hlbokou myšlienkou, no len málokedy sa stáva, že všetko, čo dizajnér do návrhu loga zapracuje, je zjavné aj bez vysvetlenia. Preto je podstatné myslieť na prezentáciu. V rámci prezentácie by mali byť taktiež zapracované ukážky loga na farebnom, ale aj čiernom či bielom pozadí. Pri jednoduchom logu môže k predaju dopomôcť zobrazenie loga v rámci mockupov na vizitkách či hlavičkovom papieri. Možností je veľa.

tvorba loga | daren&curtis

5. Finalizácia

V ideálnom prípade je po tomto kroku schválený jeden z dizajnov a prichádza ukončenie projektu. Bežnejšie však je, že nasleduje kolo drobných úprav a až následne finálny export materiálov.

Proces tvorby loga je len z malej časti o zábavnej a kreatívnej časti, keď sa dizajnér dostane ku kresleniu. Z väčšej časti je to pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje dostatok času a skúseností. Dizajnér pri tvorbe loga nevytvára len pekný obrázok, ale dáva možnosť vzniku jednej zo základných častí komunikácie značky, jej kľúčovému prvku, ktorý môže značke výrazne pomôcť v konkurenčnom boji s inými značkami. Výberom správneho dizajnéra sa môže celý proces značne uľahčiť. Nenechávajte teda nič na náhodu a venujte tvorbe loga dostatok času.
Chcete vidieť, aké logá tvoríme my? Pozrite si naše práce online. 🙂

 

Mohlo by vás zaujímať: