preloader

Prinášame vám trendy zo sveta reklamy a marketingu,
ako aj inšpiratívne príbehy úspešných značiek

Miroslav Gregor
Miroslav Gregor

E-mail marketing: Automatizujete?

Newslettre a jednoduché e-mailové kampane sú v dnešnom e-mailovom marketingu takmer nevyhnutnosťou. Ich realizácia je spravidla jednoduchá. Ako som spomínal v prvom diele tohto seriálu, dnešné e-mailové systémy sú…

čítať viac
Miroslav Gregor
Miroslav Gregor

E-mailová databáza: Ako ju získať?

E-mail marketing patrí medzi najefektívnejšie metódy oslovovania zákazníkov a budovania vzťahov so zákazníkmi. V predchádzajúcom článku sme sa venovali nástrojom e-mail marketingu, ktoré sú rozšírené a dostupné…

čítať viac
Miroslav Gregor
Miroslav Gregor

E-mail marketing – zvládnete ho?

Každý deň nám do e-mailovej schránky príde niekoľko newslettrov, ktoré nám ponúkajú ďalšie produkty alebo nás niekam pozývajú, alebo dokonca nás chcú niečo naučiť. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo majú všetky tieto…

čítať viac
Miroslav Gregor
Miroslav Gregor

Čo prináša nová éra smart reklamy?

To, že reklama je úplne všade okolo nás, netreba vysvetľovať už ani našim starým mamám. Všetci to vieme a všetci sme si na to viac či menej zvykli. Reklamám – televíznym, rádiovým, outdoorovým, internetovým – už…

čítať viac
Miroslav Gregor
Miroslav Gregor

Ovplyvnia farby Google reklamu?

Ako sme si už dávno zvykli, Google novinkami po celý rok vôbec nešetrí. Kolotoč noviniek neobchádza ani Adwords. Posledná veľká novinka sa týkala „vyhodenia“ pravého stĺpca s reklamnými výsledkami. Rozvírený prach sa…

čítať viac

Zo zákulisia